'Het is elke dag raak'

GORINCHEM De Tolsteeg wordt als gevolg van een proef vanaf begin volgend jaar een jaar lang afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Die proef is een onderdeel van het verkeersstructuurplan Binnenstad. Bewoners van de Tolsteeg vinden de proef een goede zet van de gemeente: ,,Er zitten alleen maar voordelen aan", vindt Rob Donker.

Tim Hartman

t @Namtrah09

'Het is een racebaan, zowel 's nachts als overdag', 'vanmorgen was het ook weer raak' en 'het is elke dag wel een keer raak'. Bewoners van de Tolsteeg Rob Donker, Bernard Siera en Dorien Uittenbogaard en bewoner van de Molenstraat Ruben IJzerman zijn het er wel over eens dat de gemeente er goed aan doet om de Tolsteeg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

,,Ik ben er in de tijd dat de Lingebrug werd opgeleverd al mee bezig geweest om eenrichtingsverkeer in de Tolsteeg te krijgen", vertelt Donker. ,,Toen zei de gemeente dat dat niet kon totdat de Lingebrug er was om zo de verkeersstroom niet te beperken."

Nu, bijna twintig jaar later, wordt de Tolsteeg zelfs helemaal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Iets waar inmiddels al een petitie tegen is gestart. ,,Tsja, de tegenstanders maken meestal meer herrie dan de voorstanders. Tot nu toe berust alles op veronderstellingen en berekeningen, en pas als je de proef op de som hebt genomen heb je een reëel overzicht en zijn de effecten duidelijk. Dus ben ik van mening dat je pas kan oordelen na de proef", vindt Siera. Donker knikt instemmend: ,,Ik snap de argumenten van de tegenstanders ook niet. Het is een kwestie van vijfhonderd meter omrijden voor sommige bewoners. En voor de campers die naar Buiten de Waterpoort moeten, is het ook handiger om vanaf het Eind te komen, want dan hoeven ze die verschrikkelijke bocht niet te maken. Bovendien wordt het Eind een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers, waardoor het aantrekkelijker wordt om het stadscentrum vanaf Buiten de Waterpoort via de Langendijk te bereiken en andersom: goed voor extra bedrijvigheid in deze winkelstraat en dus goed voor de economie van Gorinchem. Ik zie alleen maar voordelen."

Uittenbogaard vindt de situatie van het kruispunt van de Tolsteeg en Eind voor zichzelf sprekend: ,,Kijk, dit paaltje is al zo enorm vaak geraakt", zegt ze terwijl ze naar een fiks beschadigd paaltje wijst. ,,Elke dag staan er wel auto's klem en moet er eerst eentje achteruit. Een paar jaar geleden heeft een vrachtwagen het luifeltje boven mijn deur eraf gereden en stond daarna helemaal klem."

Siera benadrukt dat het niet alleen de bewoners in de Tolsteeg zijn die voor de afsluiting zijn. ,,Ik heb ondernemers gesproken. Bij het laden en lossen van hun spullen is een autoluw Eind natuurlijk ook voordeliger."

Als er even geposeerd moet worden voor de foto wijst Siera naar enkele auto-onderdelen. ,,Kijk, dat is van vanochtend. En geloof mij, als je hier een half uurtje blijft staan, merk je vanzelf hoe gevaarlijk dit kruispunt is."