• Erik de Bruin

Historische vondsten niet geheel sloopvrij

GORINCHEM 'Niet slopen, maar integreren.' Daar zijn Oud-Gorcum en de gemeente het over eens wat betreft de historische vondsten die zijn gedaan in de bouwput van een toekomstig hotel buiten de Waterpoort. Ze zitten niet op één lijn of er aanpassingen c.q. aantastingen nodig zijn voor de integratie van de restanten van de Middeleeuwse stads- en/of kasteelmuur, zo bleek uit een recente brief die wethouder Arjen Rijsdijk aan de historische vereniging schreef en zijn reactie op een discussie op Facebook. ,,Dat alles intact blijft, is verkeerd opgevat", zei hij donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering toen Everdien Hamann van Gorcum Actief hem vroeg duidelijkheid te geven. ,,Als je wilt integreren, zul je ook aanpassingen moeten doen. Anders lukt het niet. Ook bij het opgraven zijn er delen van de muur aangetast."