• Pierre Schefferlie vindt dat er meer minder gedoe en meer dialoog en daadkracht moet zijn in de raad.

    Egbert Egberts

'Hou op met zulke moties'

GORINCHEM Fractievoorzitter Pierre Schefferlie van Demoraten Gorinchem vond het nogal wat dat wethouder Dick van Zanten (Stadsbelang) een motie van treurnis van de oppositie aan zijn broek kreeg.

door Egbert Egberts

Van Zanten werd door een deel van de raad onder andere verweten de raad niet te willen informeren over de toekomst van De Vijfzinnen terwijl de raad daar tijdens de raadsvergadering om vroeg. Vooral fractievoorzitter Everdien Hamann leek getergd door de houding van Van Zanten. Zij vroeg de wethouder eerder schriftelijk om informatie, maar kreeg het niet. De wethouder trok zijn eigen plan, tot ergernis van de oppositie. 
Schefferlie: ,,Ik begrijp de behoefte aan informatie en het verlangen naar duidelijkheid op dit dossier. Alleen het popelen van ongeduld vind ik op een heel onprettige wijze naar voren gebracht door de indieners van de motie. Daarvoor kijk ik even terug. In de afgelopen acht jaar hebben twee VVD-wethouders het dossier met de handen in het haar overgedragen, gevolgd door een dappere poging van SP-wethouder Eva Dansen, maar ook zij kwam er niet uit. Nu werkt wethouder Dick van Zanten dag en nacht aan een voorstel dat eindelijk de gewenste duidelijkheid gaat scheppen over cultuur in Gorinchem en de eventuele plek daarin van een groot podium. Een opgave, want eigenlijk willen we veel voor weinig. Na acht jaar tobben zou Van Zanten nu tien maanden na zijn start als wethouder van het huidige college komen met zijn uitwerkingen. Dat wordt nu twee maanden later. Als dát een motie van treurnis moet opleveren, wat hadden we dan met Marcel Doodkorte moeten doen toen hij de lokale ondernemers en culturele professionals die de maatschappelijke aanbesteding hadden gewonnen toch de deur wees? Dus hou even op met zulke moties en overdreven gedoe, zou ik zeggen."
Schefferlie geeft aan dat het anders beter zou kunnen verlopen. ,,Volgens mij zit de stad meer te wachten op een goed gesprek over de voorstellen. Vanuit Democraten Gorinchem hoef ik geen reclame voor Van Zanten (Stadsbelang) te maken, maar hij kondigt aan dat we alle mogelijkheden helder uitgewerkt zien en vervolgens als raad zelf kunnen kiezen. Eindelijk iemand die het lukt, denk ik dan. En ja, het was handig geweest als ons verteld was waarom het proces iets langer duurt en dat initiatiefnemers voor een tijdelijke oplossing tijdig aandacht kregen. Er zijn echter zoveel belangen, gevoeligheden en wensen op dit dossier, dat ik vermoed dat de wethouder de puzzel het liefst in zijn geheel aanbiedt. Dat gebeurt op 19 juni tijdens een parallelsessie Informatie en Ontmoeting van de gemeenteraad."
Democraten Gorinchem wil aan de slag, meteen aanpakken. ,,Die zaterdag daarop zullen wij vanuit de fractie van Democraten Gorinchem met belangstellenden meteen het gesprek aangaan over de voorstellen. Wij willen vervolgens op 4 juli tijdens de perspectiefnota onze voorkeur kunnen aangeven voor zowel de korte als lange termijn. Kortom, minder gedoe en meer dialoog en daadkracht graag."