Humanitas Gorinchem voorziet in behoefte

GORINCHEM Humanitas Gorinchem is onderdeel van de landelijke vereniging Humanitas die vlak na de oorlog in 1945 is opgericht. De regio's Alblasserwaard en Vijfheerenlanden waren een blinde vlek op de kaart en in 2013 werd de afdeling Gorinchem e.o. opgericht. Voorzitter Wim Killian kwam een half jaar na de oprichting in contact met Humanitas Gorinchem.

,,Zes jaar geleden kon ik stoppen met werken. Na enkele jaren 'bankzitten' wilde ik weer iets doen. Zo kwam ik terecht bij Humanitas. Lia Bakker, een van de mensen van het eerste uur, liet me weten dat ze op zoek waren naar een voorzitter. Mijn eerste reactie was: 'Dat kan ik niet, dat heb ik nog nooit gedaan en ik ben helemaal niet autoritair, eerder anti. 'Dan pas je precies in ons profiel', zei ze."

De uitgangswaarden van Humanitas zijn Gelijkwaardigheid, Verantwoordelijkheid, Zelfbeschikking en Vraaggericht aanbod. Onze vrijwilligers staan niet boven, maar naast de hulpvragers. In de samenleving ben je niet alleen verantwoordelijk voor jezelf maar ook voor anderen. Humanitas biedt een steuntje in de rug aan mensen die het even zelf niet redden met als doel dat ze het na enige tijd weer zelf kunnen. In bijna drie jaar is de afdeling Gorinchem e.o. uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie met 33 ondersteunende leden, 8 bestuursleden, 8 coördinatoren, 115 vrijwilligers en meer dan 160 deelnemers die hulp krijgen. De vrijwilligers worden allemaal opgeleid voor het werk dat ze gaan doen. Daarnaast is er permanente educatie en bijscholing. Dat maakt de Humanitas-vrijwilliger uniek in vrijwilligersland.

Killian: ,,Waarom wordt iemand vrijwilliger? Het heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik ontmoet allerlei soorten mensen en ik kom met instanties en situaties in aanraking waarvan ik het bestaan niet kon bevroeden. Het heeft mijn horizon enorm verruimd. Op dit moment kent onze afdeling vijf activiteiten."

HomeStart biedt hulp bij opvoedmoeilijkheden, Thuisadministratie helpt mensen met administratieve of financiële problemen, terwijl er bij Kind Veilig Thuis gezinnen waarvan een kind onder toezicht is geplaatst met behulp van een vrijwilliger gestreefd wordt naar een verkorting of voorkoming van uithuisplaatsing. Bij Internationaal Vrouwen Contact worden deelnemers geholpen met de Nederlandse taal, integratie en onderling contact. ,,Onze Chat activiteit is een website waarop men anoniem kan chatten met een vrijwilliger. Chatonderwerpen zijn zwaar. Denk aan eenzaamheid, depressie, verslaving, suïcide, incest enzovoort", aldus Killian. De voorzitter ziet dat de samenwerking met andere instanties zoals de WMO, Gemeenten, wijkteams, jeugdteams, de sociale dienst, maar ook de relatie met subsidieverstrekkers steeds vastere vormen aanneemt. Wensen voor de toekomst zijn een Maatjesproject, Ondersteuning bij Rouw en Verlies en de Begeleide Omgangsregeling," besluit Wim Killian.

Meer informatie: www.humanitas.nl/afdeling/gorinchem.

Foto-onderschrift

Wim Killian: Vrijwilliger zijn, het heeft mijn leven enorm verrijkt