Huurverhoging voor sociale doelgroep maximaal 0,6%

GORINCHEM Huurders van een sociale huurwoning krijgen met ingang van 1 juli een huurverhoging van maximaal 0,6% doorberekend van Poort6. Dit percentage ligt ruim onder het maximaal toegestane percentage van 2,8%. De huurverhoging voor vrije sector huurwoningen is vastgesteld op 1,3%. Garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimtes krijgen 0,3% en scootmobielplaatsen 0%.

René Wiersema, directeur-bestuurder van Poort6: ,,We hebben geprobeerd de huurverhoging voor de sociale doelgroep zo laag mogelijk te houden. Dit jaar is dat 0,3% inflatie plus 0,3%, in totaal dus 0,6%. Anders dan vorig jaar, berekenen we aan de huurders van een sociale huurwoning geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. De inkomensindicaties die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen, hebben wij daarom vernietigd."

WIJZIGING GRENS MIDDENINKOMENS ,,In onze strategie hebben wij ervoor gekozen om zowel de lage- als middeninkomens zoveel mogelijk te ontzien. We hebben het dan over de huurders met een inkomen tot € 44.360,-. Vorig jaar werd deze grens ook door de overheid gehanteerd, Maar dit jaar heeft de overheid deze grens verlaagd naar € 40.360,-. Hierdoor kunnen wij geen onderscheid meer maken tussen lage-, midden- en hogere inkomens."

UITZONDERINGSGROEPEN ,,De overheid heeft hiernaast 2 uitzonderingsgroepen benoemd. Het gaat dan om huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-leeftijd hebben bereikt en huishoudens die uit 4 of meer personen bestaan. Ook van deze 2 groepen mogen we geen inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Dit betekent in de praktijk dat er nog maar een kleine groep overblijft voor een eventuele inkomensafhankelijke huurverhoging. Daarom hebben we ervoor gekozen om aan alle huishoudens van sociale huurwoningen dezelfde huurverhoging te vragen."

GEMENGD ADVIES HP6 Huurdersvereniging Poort6 (HP6) heeft een gemengd advies afgegeven. Secretaris Piet Prins: ,,Met het verlagen van de inkomensgrens door de overheid vinden we het een positieve ontwikkeling dat Poort6 ervoor kiest om geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. We begrijpen ook waarom Poort6 de generieke huurverhoging van 0,6% doorvoert. Dit neemt niet weg dat we liever hadden gezien dat de huurverhoging ook dit jaar beperkt was gebleven tot alleen de inflatie van 0,3%. Op dit moment zijn we met Poort6 in gesprek over het huurbeleid op langere termijn. We sturen daarbij nadrukkelijk aan op herstel van de relatie tussen prijs en kwaliteit. Een inflatievolgend huurbeleid is daarbij één van onze speerpunten."