Informatieavond over opvang vluchtelingen in Gildenwijk verloopt rustig

GORINCHEM Zo'n vijfhonderd mensen bezochten vanavond de inloopbijeenkomst in het gymnasium Camphusianum over de mogelijke opvang van vluchtelingen in het oude belastingkantoor in de Gildenwijk. De avond begint met een introductie door COA en gemeente daarna volgt een informatiemarkt waar omwonenden vragen kunnen stellen aan gemeente, COA, vluchtelingenwerk en politie.

Jet van Doornik van het COA wordt al snel onderbroken als zij begint over de zorg en onderwijs voor de vluchtelingen. ,,En je eigen mensen dan?", roept een van de aanwezigen door de zaal. Waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen vraagt het aanwezig publiek het vooral 'beschaafd te houden'. Veel omwonenden maken zich zorgen over de veiligheid in en rond het oude belastingkantoor als daar straks 300 vluchtelingen wonen. Jet van Doornik van het COA legt uit dat er 24-uurs bewaking is binnen en buiten het asielzoekerscentrum. ,,Ook komt er een locatiemanager. Daar kunnen omwonenden altijd terecht voor vragen." Waarnemend burgemeester Veldhuijzen vult aan: ,,COA zorgt voor de veiligheid binnen de muren van de opvang. Wij, de gemeente en de politie, zorgen voor de veiligheid daarbuiten. Een aanwezige inwoner uit de Gildenwijk stelt dat de huidige politiecapaciteit die veiligheid niet kan garanderen. Ook vinden veel mensen de drie beveiligers die volgens COA op de opvanglocatie aanwezig zullen zijn te weinig.

De opzet, een korte introductie door gemeente en COA en daarna een informatiemarkt waar omwonenden hun vragen kunnen stellen wordt door een deel van het aanwezige publiek niet gewaardeerd. In de hal van het gymnasium wordt na afloop van de introductie de te korte avond besproken. Veel mensen hadden hun klachten en zorgen liever in de grote zaal laten horen. Een aantal mensen verlaat het gymnasium dan ook zonder een bezoek aan de informatiemarkt. Een deel van de aanwezigen probeert alsnog hun antwoorden te krijgen bij de burgemeester en de wethouder, maarzij worden doorverwezen naar de informatiemarkt waar politie, gemeente, IND, COA en vluchtelingenwerk klaar staan om vragen te beantwoorden.

Morgenavond neemt de Gorcumse gemeenteraad in een speciaal ingelaste raadsvergadering een besluit over de mogelijke opvang van vluchtelingen in het voormalige pand van de belastingdienst. In totaal gaat het om de opvang van 300 vluchtelingen uit voornamelijke Syrië en Eritrea. Veertig procent van deze vluchtelingen zijn gezinnen, bij zestig procent gaat het om alleenstaande mannen.