• Inge Thoes, kwartiermaker van het Huis van Inspiratie

    Eigen Foto.

Inge Thoes: 'Verbindingen maken'

GORINCHEM Inge Thoes is kwartiermaker van het Huis van Inspiratie (HvI). Ze zorgt er onder meer voor dat de partners van HvI een gezamenlijk programma ontwikkelen. Eind april draagt ze het stokje over aan een regisseur.

Wat doet een kwartiermaker?

,,Ik help het Huis van Inspiratie en het programma op gang: verbinden van de partners. Zorgen dat iedereen elkaar begrijpt en met elkaar aan de slag kan: een kickstart geven eigenlijk. Ik moest er voor zorgen dat er programmering werd ontwikkeld in samenwerking met de partners. Ik zag snel dat er allerlei kwaliteiten waren bij de partners en daar heb ik geprobeerd gebruik van te maken. In 2017 zijn we meteen aan de slag gegaan. Dat was een belangrijke stap die gemaakt moest worden. Dingen uitproberen is de manier om erachter te komen waar het HvI goed in is en waar aandacht aan besteed moet worden."

Kun je een voorbeeld noemen?

,,Het programma van het Gorcums Museum was in eerste instantie leidend. Zo staat er een expositie over borduurkunst gepland. Dan denk je aan 'draad' en uiteindelijk werd dat 'Voor de draad ermee'. Dat is het programma waarmee we aan de slag gaan: een programma dat op elkaar afgestemd is en waarvan de kwaliteit goed is, omdat de krachten gebundeld worden. Daar ligt de kracht van het HvI. Zoeken naar de rode draad in al dat mooie culturele aanbod in Gorinchem: verbindingen maken, maatschappelijk karakter tonen en het publiek actief mee laten doen met kunstprojecten."

,,Waar ik trots op ben is dat we in een korte periode mooie programma's hebben gemaakt. Bijvoorbeeld Winterklanken: de combinatie van klassieke muziek en Gorcums erfgoed. Maar ook het educatieproject rondom de glasexpositie dat deze maand eindigt met het overhandigen van een ambtsketen aan de burgemeester. Begin april ben ik klaar en neemt de regisseur het van me over. De thema's liggen vast tot en met 2022. Na 'Voor de draad ermee' komt in het najaar 'Foodart' en in 2019 komen de thema's 'Groei (en knoei)' en 'Nep'. Het eerste thema gaat bijvoorbeeld over falen, het thema 'Nep' gaat over: wat is echt en wat is nep? Weet wat je ziet: vervalsingen, nepnieuws etc."

Heeft het HvI een fysiek huis nodig om succesvol te zijn?

,,Ik zie veel voordelen aan het hebben van één pand om nog makkelijker de verbindingen te leggen, maar ik denk niet dat het een voorwaarde is voor succes."