• 5432208_hco42 regenboogvlag.jpg

    Redactie

INGEZONDEN De vuist van de SP

SP balt vuist tegen intolerantie. Dat was de kop op de voorpagina van De Stad Gorinchem van vorige week. De SP heeft in het college vragen gesteld omdat drie ondertekenaars van de Nashville-verklaring uitgenodigd zijn om in een kerk in Gorinchem te komen preken.  Volgens de SP zou het niet moeten kunnen dat in een open vesting als Gorinchem zulke predikers uitgenodigd worden. Een soortgelijk protest verhinderde in januari van dit jaar de komst van Ds. Maarten Klaassen.

Iedereen snapt onmiddellijk dat er ook iets intolerants zit in deze stellingname: we tolereren niet dat ondertekenaars van de Nashville-verklaring vrije toegang hebben tot onze stad. Op zich is dat niet vreemd. Tolerantie gaat ook over grenzen. Tolerantie is dat je vanuit belangrijke waarden iets afkeurt, maar degenen die het uitdragen toch respecteert en ruimte geeft. Maar er is een ondergrens: tolerantie is niet hetzelfde als onverschilligheid. Zo is het in onze tolerante samenleving niet te tolereren als iemand oproept tot geweld.

Nu de vuist van de SP. Bij de SP is tolerantie wel een flinterdun laagje geworden. Als je mensen wilt verhinderen om gewoon hun beroep / ambt uit te oefenen, enkel en alleen omdat ze in een ander verband uitgekomen zijn voor overtuigingen over huwelijk en seksualiteit, roept dat veel vragen op. Deze predikanten komen gewoon preken. Door de ondergrens van wat voor hen aanvaardbaar is zo scherp te trekken, handelt de SP in strijd met de rechten van de mens. 'Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om (…)  zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst' (art. 18).

Prima dat de SP hierover vragen heeft gesteld. Het geeft de ander politieke partijen in Gorinchem de gelegenheid om te laten zien dat de bordjes 'Stad van Tolerantie' die bij iedere toegangsweg van Gorinchem zijn aangebracht,  voor mensen die de vestig willen binnengaan geen nepnieuws bevatten.

Steef Post, Inwoner van Gorinchem