INGEZONDEN: Hoezo Beschermd Stadsgezicht

Uit uw courant van 3 oktober heb ik vernomen dat de Gemeente Gorinchem zonnepanelen gaat plaatsen op haar eigen gebouwen. Het voorzieningengebouw aan de Kriekenmarkt zal ook worden benut voor energieopwekking. Een beeldbepalend gebouw in onze historische havengebied zal na de plaatsing nog meer beeldbepalend gaan worden door deze afschuwelijke aanpassing. Een aantasting van de binnenstad welke de laatste tijd op meerdere fronten wordt verminkt. Hoezo beschermd Stadsgezicht? Dit klemt te meer daar zonnepanelen bij voorkeur buiten het zicht worden gehouden, zeker daar waar men spreekt van een historische omgeving. Ook is een dergelijke plaatsing in strijd met het Beeldkwaliteitsplan binnenstad welke juist in het historisch havengebied conserverend van aard is.

Blijkbaar wordt vanuit de groenlinkse gedachte het historisch beeld opgeofferd aan een milieumaatregel. Zo zijn in het verleden meerdere stukjes historische binnenstad verdwenen met als motief economisch onhaalbaar en nu historisch onherstelbaar.

Denk ook aan de zendmast naast en/of het nieuwe Hotel (of oude stadsmuren ?) De mast zou een tijdelijke plaatsing zijn en voor hoelang ? Tegen deze plaatsing is door de inwoners niet gereageerd en of een andere locatie aangegeven?

Hoezo beschermd Stadsgezicht?

Inmiddels staat al ruim een jaar een tweetal schuttingen bovenop de sluis van de Lingehaven. Een beeldbepalende locatie. B & W heeft hier in alle wijsheid haar toestemming voor gegeven omdat er geen moverende redenen vanuit de bewoners zouden zijn aangegeven.

Hoezo Beschermd Stadsgezicht?

De stadswallen gegeven in de zomermaanden een armoedig beeld. De natuur doet zijn werk, waardoor bewoners aan o.a. Bastion 7 het heft in eigen hand nemen en de haag zijn gaan snoeien. Ook de oevers bij de Buiten de Waterpoort geven een armoedig beeld en tiert het ongedierte welig.

De gedachten voor het plaatsen van overspanningen op de muren van de stadswallen strookt met het beschermde stadsgezicht.

Hoezo beschermt Stadsgezicht?

Beschermd stadsgezicht dient door het college van Burgemeester & Wethouders bewaakt te worden om verpaupering/modernisering van het totale Stadsgezicht tegen te gaan. Moderne zonnepanelen passen niet in het beeld van een historische haven. Zou het College zelf op die gedachte kunnen komen of moet daarvoor weer een extern bureau worden ingehuurd.

L.J.Mensert, een bewoner van Eind, Gorinchem