INGEZONDEN: Rupsje nooit genoeg ...

GORINCHEM Ik merk telkens weer dat de liefhebbers van de podium kunsten geen idee hebben van de ernst van deze tijd. Zij denken nog steeds dat de bomen tot in de hemel groeien en treuren over het verdwijnen van De Nieuwe Doelen. De heer van Zanten vat dat zo kernachtig samen in de GC 18.02.15: „Het sprookje is uit . . . ." !

Een jaar of 10 à 15 geleden ben ik tot de overtuiging gekomen dat Nederland zal afzakken tot het niveau van een derde wereld land. En naar mijn idee is dat nu aan het gebeuren. Immers, de voedselbanken zijn nu goed 'beklant' omdat veel mensen de prijzen in de supermarkten niet meer kunnen betalen; de Sociale Dienst heeft het heel druk met schuldhulpverlening; veel hypotheken staan onder water; de vermindering van de Persoonsgebonden Budgetten (PGB) brengen veel ellende met zich mee; logeerhuizen voor gehandicapte kinderen zijn daardoor gesloten; veel mensen kunnen de gestegen huren niet betalen; mensen - die zorg nodig hebben - krijgen die niet meer; de chronisch zieken krijgen de aanvulling op hun medicijnverbruik niet meer; een aantal mensen mijdt de huisarts omdat ze de medicijnen toch niet kunnen betalen door het eigen risico. De waslijst is bijna onuitputtelijk. De gepensioeneerden hebben sinds 2003 wel 19% koopkrachtvermindering te verwerken gekregen.

Een CEO - die een LED lampen fabriek in China bestuurt - vertelde in een interview voor BNR radio, dat hij een keer een vergadering van Pensioen-bobo-s bijwoonde. Toen hij hun opmerkingen had aangehoord, zei hij tegen hen: „Dan zijn jullie over 7 jaar toch allemaal failliet!" ,,Ja,…ja,… ja . . ., klonk het ongemakkelijk." ,,Waarom zeggen dat jullie dan niet?" ,,Tja, dat kan niet: de publieke opinie verhindert dat", was het antwoord.

Dit bericht komt overeen met het volgende: Warren Buffet is waarschijnlijk de beste belegger ter wereld. Hij stelt (en met hem een aantal top-economen) dat de aandelen ballon tussen de 5 en 10 jaar uit elkaar spat en dat de aandelen dan nog maar de helft waard zijn. Dit betekent het einde pensioenfondsen (en einde van nog veel meer). Dan begint de super grote crisis.

En in Gorinchem durven burgemester en wethouders het aan om De Nieuwe Doelen weer een nieuwe subsidie te geven zodat dit sterfhuis de officiële eindstreep kan halen. Rupsje nooit genoeg probeert nog meer in te pikken. Ik hoop vurig dat de gemeenteraad meer compassie vertoont met de financiële onderlaag van onze gemeente dan het college, dat blijkbaar tot de financiële bovenlaag behoort waar 'pret en cultuur' belangrijker lijkt te zijn dan 'brood op de plank' voor de gewone man.

A.J.C. Zoomers, Gorinchem