Inloopochtend bij Xtra English4kids

GORINCHEM Zaterdag 20 augustus van 09.00 tot 11.00 is er voor kinderen en ouders een Inloopochtend om kennis te maken met de docenten, de lesmethode, het leslokaal en het schoolgebouw van Xtra English4kids. De cursussen zijn voor leerlingen van groep 5 en 6 (Starters groep), groep 7 en 8 (Pre-Advanced groep) en brugklasleerlingen (Advanced groep).

In september 2014 ging de cursus Xtra English4kids van start in Gorinchem. Inmiddels zijn er 4 groepen in Gorinchem en in augustus gaat Xtra English4kids uitbreiden naar Barendrecht.

De belangrijkste reden van het succes van de cursus? De kleinschaligheid van de groepen in combinatie met het enthousiasme en de kwaliteit van de docenten.

De cursusleidster, Shabnam Hofland, heeft ruime ervaring als docente in het basis- en voortgezet onderwijs. Zij heeft o.a. de opleiding 'Teaching English as a Foreign Language (T.E.F.L.) gevolgd, die erop gericht is om Engels te leren aan anderstaligen. Als docente Cambridge Engels heeft zij veertien jaar in het buitenland gewerkt.

De cursus is uitdrukkelijk gericht op het verzorgen van kwalitatief goed Engels onderwijs, wij willen dit realiseren door de nieuwste lesmethode Engels voor kinderen, een goede pedagogische relatie en een uitdagende didactiek

Het uitgangspunt is 'dingen' doen met taal' : communicatieve vaardigheden van de leerlingen ontwikkelen, zowel schriftelijk als mondeling voor een betere aansluiting met het voortgezet onderwijs (A2 niveau).

Welke eisen worden aan de leerlingen gesteld? : een goede motivatie en inzet.

De lessen worden op de maandag- of dinsdagmiddag gegeven op het Gildenplein/Mariëngaarde, Schepenenstraat 1, 4204 BL te Gorinchem. De cursus begint in de eerste lesweek van augustus en duurt het hele schooljaar.

U/jij bent van harte welkom op 20 augustus a.s !

Voor meer informatie over de cursussen, kijk op www.xtraenglish4kids.com.