Installatie Gorcumse stadsorganist

GORINCHEM Op Koningsdag is na de volkssamenzang in de Grote Kerk, om 10.00 uur Gerben Budding officieel benoemd als stadsorganist. Wethouder Eeuwit Klink heeft Budding benoemd en heeft de oorkonde uitgereikt

Naast de reeds benoemde stadsomroeper wordt er nu ook een stadsorganist benoemd. Hiermee zijn twee oude "ambachten" in Gorinchem hersteld.

Deze organist, de heer Gerben Budding, is een virtuoos muzikant en weet als geen ander het beroemde Batz Witte orgel van de Grote kerk te bespelen. De heer Budding is in dienst van de kerkelijke gemeente PKN Gorinchem. Als stadsorganist is het de bedoeling dat hij bij bijzondere gebeurtenissen zal optreden zoals bijvoorbeeld op Koningsdag en 4 en 5 mei.