• gp-foto

    foto: GP-foto

Inwoners: 'Maatregelen aan dijken nodig'

GORINCHEM 96 procent van de inwoners van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden verwacht dat maatregelen getroffen moeten worden aan de dijken om beschermd te blijven tegen hoogwater. Dat blijkt uit een poll die elf gemeenten in de regio hebben afgenomen onder hun inwoners. Een meerderheid van 60 procent van de respondenten denkt dat deze maatregelen 'kleine gevolgen' zullen hebben voor hun woonomgeving of gemeente.

De afgelopen weken verschenen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bordjes in het straatbeeld met daarop de vraag 'Houden de dijken in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ons water tegen?'. Daarbij werd verwezen naar de website www.veiligachterdedijk.nl waar inwoners een poll konden invullen. Dit werd 295 keer gedaan. Arjen Rijsdijk: ,,Met deze actie willen we inwoners aan het denken zetten over de vraag of het vanzelfsprekend is dat we op dit moment droge voeten hebben en zullen houden in de regio. Gorinchem is bekend met de dreiging van het water, maar beseffen we ons dat nog? Uit de poll blijkt duidelijk van wel."

42 procent van de ondervraagden denkt dat maatregelen aan de dijken al vóór 2020 nodig zijn. 43 procent denkt dat dit tussen 2020 en 2030 gaat gebeuren en 11 procent houdt het op ná 2030. Ten slotte verwacht 3 procent dat er helemaal geen maatregelen nodig zijn. Ook is gevraagd in hoeverre inwoners denken dat dit gevolgen zal hebben voor hoe hun gemeente of omgeving eruit komt te zien. De grootste groep - 60 procent - verwacht kleine gevolgen. 22 procent denkt dat dit grote gevolgen zal hebben. 15 procent verwacht helemaal geen gevolgen voor de omgeving. Arjen Rijsdijk: "Werken aan onze waterveiligheid is een continue proces. Tot nu toe hebben we maatregelen kunnen nemen die een relatief beperkte impact hadden op de gehele stad. Of dat in de toekomst ook zo zal blijven kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen."

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, doen de elf gemeenten samen met Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland een zogenaamd MIRT-onderzoek naar manieren waarop dijkversterking op een slimme manier gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld bouwprojecten op of rond de dijk. Burgemeester Bram van Hemmen (Sliedrecht), voorzitter van het bestuurlijk overleg in de regio: "We hebben nu globaal in beeld waar we slimme combinaties kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn Sluis, Kinderdijk-Alblasserdam en Sliedrecht-Biesbosch. Door nu de tijd te nemen voor goed onderzoek, is de kans groter dat we straks de maatregelen beter kunnen uitvoeren."

De deelnemende gemeenten aan het MIRT-onderzoek zijn Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Gorinchem, Zederik, Giessenlanden, Lingewaal, Molenwaard, Leerdam, Vianen en Hardinxveld-Giessendam. Op www.onswater.nl is meer informatie te vinden over waterbewustzijn. Meer informatie over het MIRT-onderzoek in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is vanaf eind mei te vinden op www.a5h.nl.