• Hart en hand voor Ouderen

Jong en oud ontmoet elkaar in Goezate en d'Altenaer in Werkendam

WERKENDAM Op woensdagavond 20 februari organiseerde commissie Hart en Hand voor ouderen hun eerste avond van 2019. Een initiatief dat is ontstaan in 2016 bij SGP-jongeren Werkendam. Vervolgens is deze commissie opgestart, die nu een aantal keer per jaar met veel jongeren op bezoek gaat bij ouderen in Werkendam.

Een groep van 50 jongeren gaf zich op om van 20 februari een gezellige avond bij ouderen te maken. In d'Altenaer zijn jongeren langs geweest bij ouderen om gezellig met elkaar koffie te drinken en ook werd er een spelletje gespeeld. Ook in Goezate waren verschillende activiteiten. Zo werd er bingo gespeeld, konden de ouderen een film kijken over oud-Werkendam en waren er baby's op de huiskamers. Om het jaar goed te starten was er iets lekkers bij de koffie geregeld.

Neer informatie: www.sgpjwerkendam.nl/hart-en-hand/ of: hartenhandvoorouderen@outlook.com.