• SGP Werkendam
  • SGP Werkendam

Jong en oud wandelen samen met avondvierdaagse

WERKENDAM De SGP-jongeren uit Werkendam begeleiden tijdens de avondvierdaagse, die van 11 tot 15 juni in Werkendam gehouden wordt, de bewoners van zorgcentrum Goezate. Op deze manier willen zij de ouderen gezellige avonden bieden in hun soms zo eenzame bestaan.

Al enkele jaren organiseert de commissie Hart Hand voor ouderen, die uitgaat van de SGP-jongeren Werkendam, activiteiten in Goezate. Drie tot vier keer per jaar gaan zij met een groep jongeren op visite bij de ouderen in Goezate. Zo hebben zij vorig jaar een wandeltocht door Werkendam georganiseerd en gingen zij begin dit jaar bij de mensen in hun kamers koffiedrinken. De ouderen en jongeren genieten zichtbaar van dergelijke activiteiten.

Omdat er vaak veel jongeren meedoen aan de activiteiten van Hart Hand voor ouderen, heeft Goezate gevraagd of zij de ouderen willen begeleiden tijdens de avondvierdaagse. De ouderen van Goezate zullen van 12 tot 15 juni meedoen met de avondvierdaagse en met iedere oudere zal een jongere meelopen.

Hart Hand voor ouderen zoekt voor deze activiteit nog jongeren die mee willen lopen. Ze willen dan ook alle jongeren uit Werkendam van harte uitnodigen deel te nemen aan dit mooie initiatief. Door een mail te sturen naar hartenhandvoorouderen@outlook.com kun je je aanmelden. De ouderen zien uit naar jouw komst.