Jonge mantelzorgers gezocht

GORINCHEM De gemeenten van de regio AV zijn gestart met een project om mantelzorgers beter te ondersteunen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de mantelzorgers zelf kunnen aangeven aan welk type ondersteuning ze behoefte hebben. De gemeenten hebben om die reden Stichting Mee gevraagd gesprekken te organiseren in de regio voor de verschillende leeftijdsgroepen. In Gorinchem vinden gesprekken plaats met jonge mantelzorgers tussen de 14 en 18 jaar. Zij zijn van harte uitgenodigd om zich hier voor aan te melden.

Stichting MEE organiseert de gesprekken met mantelzorgers. Per leeftijdsgroep wordt een panel van zes tot acht personen gevormd. Zij gaan met elkaar in gesprek over hun specifieke situatie en wat het voor hen betekent om mantelzorger te zijn. Met elkaar worden persona's ontwikkeld. Een persona is een verhaal over een mantelzorger uit naam van een fictief persoon. Dit verhaal wordt geschreven met als basis de verhalen van mantelzorgers uit de gemeenten. De persona's geven belangrijke informatie over de leefsituatie, vragen, wensen, knelpunten en behoeften van mantelzorgers. Op deze manier kunnen beleidsmakers bij de gemeenten gericht beleid ontwikkelen waardoor mantelzorgers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en daar zoveel mogelijk profijt van hebben. Er wordt een persona ontwikkeld van een jonge mantelzorger, van een mantelzorger boven de 65 jaar en van een mantelzorger in de leeftijd van 30-55 jaar.

In Gorinchem wil Stichting MEE in gesprek met jonge mantelzorgers tussen de 14 en 18 jaar. De andere panels worden in de andere gemeenten opgezet. Er worden twee sessies met het panel jonge mantelzorgers georganiseerd. Deze vinden plaats in het WLZ Gebouw aan Schepenenstraat 8 (ingang parkeerplaats) in Gorinchem.

Sessie 1 op dinsdag 27 oktober 15:30 - 18:00 uur. Sessie 2 op dinsdag 3 november 15:30 - 18:00 uur. Alles wat in de sessies verteld wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld en anoniem verwerkt..

Na de paneldiscussies organiseert elke gemeente een bijeenkomst voor alle leeftijdsgroepen mantelzorgers uit die gemeente. Hier worden de resultaten gepresenteerd en kunnen mantelzorgers reageren op de resultaten en aangeven wat zij nog missen. Op die manier kan iedere mantelzorger meedenken over de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben. De bijeenkomst voor mantelzorgers uit Gorinchem vindt plaats op 16 november in de Torenzaal van het Van Andel -Spruijt Natuurcentrum, G. van Andelpark 1 in Gorinchem van 19:30 tot 22:00 uur.

Jonge mantelzorgers die mee willen werken aan het panel voor jonge mantelzorgers, kunnen zich aanmelden bij Suzanne Visser, consulent bij MEE, telefonisch via 0183 69 16 00 of per e-mail suzanne.visser@meeav.nl. Mantelzorgers kunnen zich bij MEE ook alvast aanmelden voor de bijeenkomst voor alle mantelzorgers op 16 november. ail persvragen@gorinchem.nl