Jubilerend Gilde staat stil bij dreigende technische tekorten

GORINCHEM Het Gilde in Gorinchem, de grootste technische vakschool van Nederland, bestaat 50 jaar. In samenwerking met VNO-NCW Alblasserwaard vierden de

school en ondernemers uit de regio dit jubileum en werd besproken hoe Gorinchem, met het Gilde in een leidende rol, gaat inspelen op de dreigende technische tekorten.

door Pieter van der Meulen

Ondanks de feestelijke achtergrond van de bijeenkomst in het Gilde Vakcollege Techniek, benadrukt directeur van de vakschool Henri van Breugel dat de vooruitzichten in de technische sector niet bepaald rooskleurig zijn. ,,Er bestaat een groeiend tekort aan gespecialiseerd technisch personeel. Leerlingen zijn momenteel minder gebonden aan één technisch vakgebied. Ze worden 'techniek-breed' opgeleid. Het Gilde biedt wél afdelingen waar leerlingen nog daadwerkelijk leren wat vakmanschap inhoudt. Scholen als het Gilde moeten worden gekoesterd."

Van Breugel stelt dat de veranderingen in de wereld doorgezet moeten worden in het onderwijs. ,,De pijlers van de toekomst zijn leren en innoveren. We willen een lerende techniekregio creëren. Lerend vermogen is in de toekomst belangrijker dan kennis." Het onderwijs dient zo relevant mogelijk te worden gemaakt voor het bedrijfsleven. Een wederzijdse afhankelijkheid tussen het onderwijs en bedrijven is volgens Van Breugel onmiskenbaar. Bedrijven in de regio kunnen meer profiteren van de aanwezigheid van de grootste technische vakschool van het land. ,,Dit is het verborgen goud van de regio. Mijn droom is om verder uit te breiden. Samen met het Lyceum Oude hoven en Calvijn, scholen die naast het Gilde deel uitmaken van Christelijke Scholengroep de Hoven, wil ik een techniekhavo opzetten. Maar daarvoor is uw hulp nodig."

,,Na vijftig jaar zijn felicitaties en trots op zijn plaats. Het is evident dat vakscholen nodig zijn voor de welvaart en het welzijn van Nederland." Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, is zelf ondernemer in de techniek geweest en stelt dat de toekomst gestuurd wordt door technologische ontwikkelingen. ,,In de achttiende eeuw werd de stoommachine uitgevonden en deze uitvinding veranderde de economische structuur. Hetzelfde geldt voor de verbrandingsmotor in de negentiende eeuw. De communicatierevolutie van de twintigste eeuw heeft ervoor gezorgd dat we allemaal een mobieltje hebben en constant met elkaar in contact staan. Nu hebben we te maken met robotisering, verregaande automatisering en 'The internet of things'. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de economische structuur en er zullen inderdaad banen verloren gaan. Maar historisch gezien kan worden vastgesteld dat alles wat echt een stap voorwaarts is, voortkomt uit de techniek. Traditionele HAVO banen gaan verloren, maar daarvoor komen andere banen terug. Nu weet je niet altijd voor welke baan je aan het opleiden bent. Daarom moeten bedrijven de spreekbuis vormen voor het onderwijs wat betreft de snel veranderende wereld. Het onderwijs bouwt bruggen en het bedrijfsleven moet harmonisch meebewegen en andersom." Volgens Van Straalen schuilt het gevaar voor ondernemers in de schoksgewijze technische ontwikkeling. ,,Maar ondanks de veranderingen zie ik een bijzonderheid: techniek blijft. Landen en regio's die voorop lopen met hun technologische ontwikkeling en educatie hebben een voorsprong ten opzichte van de rest. Gorinchem heeft met het Gilde een concurrentievoordeel waarvan zij, in samenwerking met bedrijven in de regio, optimaal kunnen profiteren."

,,Het Gilde is een begrip in de regio, een waardevol instituut dat bij onze regio past en in de belangrijke behoefte van technisch onderwijs voorziet." Harmen Akkerman, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek denkt dat de opleidingen van het Gilde in de toekomst nog meer kan betekenen voor het regionale bedrijfsleven. ,,Het doel van onze stichting is om er achter te komen wat ondernemers van het Gilde vinden. We moeten onze regio zo indelen dat we juist de vruchten kunnen plukken van technologische ontwikkeling. Maar de school kan dit niet alleen. Bedrijven moeten het vakcollege dragen en actief betrokken zijn bij de opleidingen. Ondernemers kunnen de dagelijkse praktijk overbrengen in het onderwijs. Dus sluit u aan bij het Gilde en help mee met de vorming van uw toekomstige werknemer!"

Freek Bronsvoort, zzp'er in dienst bij Architectuurstudio F, heeft in overleg met directeur Henri van Breugel de uitbreidingsdroom van het Gilde geconcretiseerd. ,,Ik schets de droom hier om u uit te dagen," aldus Bronsvoort. ,,We willen de school klaar maken voor de volgende stap. Op dit moment bestaan een aantal uitbreidingsmogelijkheden, maar het is een project in ontwikkeling. We willen met u in gesprek over de daadwerkelijke vormgeving." Volgens Van Breugel is dit slechts het begin van het proces. ,,Vanavond hebben we een blauwe start gemaakt en is de vlam ontstoken. Op 16 maart 2016 krijgt deze bijeenkomst een rood vervolg. Dan gaan we concreet met elkaar in gesprek over de versterking van het Gilde en daarmee onze regio."