Kees van Willigen (PCC) en Rob Koster (SGS) reageren op niet doorgaan Champions Cup

GORINCHEM Kees van Willigen, voorzitter van de PCC, en Rob Koster, directeur van de Stichting Gorcumse Sportaccommodaties, hebben beiden een reacties gegeven op het niet doorgaan van de Proxsys Champions Cup dit jaar:

KEES VAN WILLIGEN, VOORZITTER PCC

Wat is de voornaamste reden dat de PCC niet doorgaat?

Sommige advertenties zijn verkocht met de toezegging vanuit SGS dat hierbij zichtbaarheid tijdens de Championscup gegarandeerd is. Daarbij zijn wij nooit betrokken geweest. Er zijn door niet-bestuursleden namens onze organisatie uitspraken gedaan en dat kan echt niet. Er is misbruik gemaakt van onze eigen rechten om zelf te beslissen hoe wij omgaan met sponsors en inrichting van de zaal. Daarnaast behartigen wij enkel de belangen van de Championscup en haar sponsors. We wensen geen enkele verantwoordelijkheid te nemen voor contracten die de SGS hierbij heeft afgesloten. SGS heeft ons bevestigd dat men vindt hierin niet goed gehandeld te hebben SGS neemt geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor en laat ons met de scherven hiervan zitten.

Hoe reageerde de SGS op jullie ultimatum?

De SGS reageerde op onze mail dat ze bij haar standpunten blijft en stelde ons zelfs een ultimatum om binnen 4 dagen te reageren. Alsof wij als vrijwilligers de vrije tijd om te vergaderen voor het opscheppen hebben met een 9-koppig bestuur! Bovendien stelde men voor om met een mediator om de tafel te gaan zitten. Vreemd, want die rol vervulde wethouder Freije al sinds januari op ons verzoek. Ook aan hem zijn overigens door de Raad van Toezicht en directie beloften gedaan in de afgelopen periode, die totaal niet zijn nagekomen. SGS komt dus niet professioneel over en ons vertrouwen in deze organisatie is ernstig geschaad.

GESCHOFFEERD We betreuren dit besluit enorm maar er rest ons niets anders. De Championscup heeft normen en waarden al 19 jaar hoog staan. Er is gesold met onze belangen. Helaas zijn 23.000 toeschouwers en 600 sporters de dupe van de wanprestatie van de SGS die elke keer met nieuwe verhalen komt maar op geen enkele manier de belangen van het grootste zaalvoetbal evenement van Nederland in acht heeft willen nemen. Integendeel; men wil op mee liften op het succes van de Championscup. Bestuur en vrijwilligers voelen zich daarin geschoffeerd. Zij steken al 19 jaar honderden uren vrije tijd in het evenement. SGS ademt met haar opstelling uit dat men totaal geen waardering of respect voor deze inzet heeft. Belangen van adverteerders wegen zwaarder dan de sportbeleving tijdens de Championscup.

ROB KOSTER, DIRECTEUR Stichting Gorcumse Sportaccommodaties

De Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) betreurt het besluit van het bestuur van de Stichting Zaalvoetbaltournooi Gorcum om de PCC aankomend jaar niet te organiseren. De reden hiervan is dat het bestuur van de PCC eist dat het de volledige regie over de indeling van sporthal Oosterbliek krijgt, hetgeen helaas niet mogelijk is.

SPONSORCONTRACTEN In augustus 2015 werd de SGS door verenigingen benaderd met het verzoek sponsoruitingen op te mogen hangen in sporthal Oosterbliek met het doel geld te genereren voor de verenigingskassen. De SGS ondersteunde het idee van de verenigingen en stemde in met hun voorstel. De verenigingen droegen daarbij zelf de verantwoordelijkheid voor het werven van sponsoren. In dit proces speelde de SGS geen rol. De SGS had hierin zelf ook geen enkel financieel belang, er was louter een positief oogmerk om de Gorinchemse sportverenigingen een steun in de rug te geven. Met betrekking tot het realiseren van sponsoruitingen zijn de verenigingen en de SGS aansluitend een overeenkomst aangegaan voor de periode van drie jaar.

Dit op zichzelf positieve initiatief heeft helaas een onvoorziene wending gekregen. In de overeenkomst met de verenigingen staat dat de sponsoruitingen tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen altijd zichtbaar zijn. Vanwege dit gegeven is het niet mogelijk de Oosterbliek gedurende het zaalvoetbaltoernooi volledig naar eigen inzicht van het bestuur van de PCC in te richten.

AANGEPAST INRICHTINGSVOORSTEL Vanaf november 2015 is de SGS met de PCC en andere betrokken partijen in overleg getreden om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie. De SGS heeft het bestuur van de PCC daarbij voorgesteld een inrichtingsvoorstel van de sporthal in te dienen, gebaseerd op het concept dat de PCC de afgelopen 5 jaar heeft gehanteerd. Op basis hiervan zou de SGS de andere partijen benaderen en met hen een alternatieve oplossing zoeken voor hun sponsoruitingen.

JAMMER Het bestuur van de PCC heeft aangegeven niet mee te willen werken aan een dergelijke oplossing. De SGS vindt dat jammer, want in gedurende de editie van 2015 kon het toernooi nog wel onder de voorgestelde omstandigheden worden georganiseerd. En dit toernooi is door het bestuur van de PCC nog gekwalificeerd als één der beste edities.

Label:

Champions Cup