Kerstdiensten in de Thaborkerk

VUREN De kerstnachtdienst in de Thaborkerk in Vuren wordt donderdag 24 december gehouden om 21.30 uur. Om ongeveer 21.20 uur wordt er al begonnen met het zingen van kerstliederen. Thema van deze dienst is 'Licht in de nacht'. De dienst wordt geleid door ds. Peter van Ankeren. Muzikale medewerking wordt verleend door Luuc Wilschut en Peter van de Minkelis begeleid de gemeentezang. Lector deze avond is Jan Looijen. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van warme chocolademelk in de bijzaal.

Vrijdag 25 december staat de kerstviering in het teken van 'Go tell it on the mountain'. Deze viering begint om 10.00 uur. Voorganger is Ds. Peter van Ankeren. De Thaborcantorij onder leiding van Peter van de Minkelis zal in deze dienst haar medewerking verlenen. De kindernevendienst sluit hun project 'Hoe laat is het? af.'Na de dienst is er weer koffie, thee of limonade