• Ewald Klaui bij de maquette van De Open Kathedraal in het Gorcums Museum.

    Rob Kreszner.

Klaui en de Open Kathedraal

GORINCHEM ,,Je raakt aan de praat met de bekende Gorcumse fotograaf Johannes van Camp. In zijn atelier ga je samen aan de slag voor een fotoboek en al werkend ontstaat een prachtig idee, over kerkramen". Vandaag een gesprek met Ewald Klaui, voorzitter van Stichting De Open Kathedraal.


Rubriek Gorcums Museum door Fred Mertens

In 1838 verrees in de Haarstraat de Nicolaas Pieck Kerk. Vanaf 1936 werden gebrandschilderde ramen aangebracht, gewijd aan de Martelaren van Gorcum. Als de kerk in 1984 een woonbestemming krijgt, worden de ramen, op één na, verwijderd. Omdat toen al de historische en culturele waarde werd erkend zijn ze in bewaring gegeven bij de Amersfoortse glazenier Alex Luigjes. Na terugkeer naar Gorinchem zijn de ramen aangekocht door het FOWW en beschikbaar gesteld aan Stichting De Open Kathedraal.

Klaui: ,,De ramen vertellen een belangrijk stuk geschiedenis. De kunsthistorische kwaliteit is vergelijkbaar met die van buitenlandse kathedralen en kerken. Van Camp kwam met het idee om ze een tweede leven te geven. Met elkaar maakten we het plan voor plaatsing van zeven ramen als 'Open Kathedraal' op een deel van de vestingwal dat onderdeel is van de pelgrimsroute van Amsterdam naar Santiago de Compostella en Rome. Dit is ook de plek waar de Martelaren van Gorcum in 1572 gevangen zaten, voordat ze werden overgebracht naar Brielle. Na te zijn gemarteld werden ze er opgehangen in een turfschuur. Daardoor werd dit, historisch gezien, een waardevolle plek."

,,Gebrandschilderde ramen zijn kwetsbaar en daarom is door de Gorcumse glazenier René Zillig een ontwerp gemaakt waarbij de ramen, na restauratie, in verdikt glas worden 'verpakt'. Zo zullen ze bestand zijn tegen vandalisme. De verlichting wordt geïntegreerd en energieneutraal uitgevoerd. Het plan is uniek in de wereld. De ramen vormen niet alleen een prachtig schouwspel maar ook een multifunctionele ruimte die door iedereen gebruikt kan worden."

De gemeente Gorinchem heeft onlangs fondsen beschikbaar gesteld voor de restauratie van een eerste raam. Door bijdragen van bedrijven, particulieren en landelijke culturele organisaties wil de stichting de overige benodigde middelen bij elkaar krijgen. De opening zou rond 2021 kunnen plaatsvinden. Meer info: www.openkathedraal.nl.