• VluchtelingenWerk
  • VluchtelingenWerk
  • VluchtelingenWerk
  • VluchtelingenWerk

Koekjes bakken en Nederlands leren tegelijk

GORINCHEM Jan Hagel, bitterkoekjes en speculaas. Echte Nederlandse koekjes leren bakken. Cursisten van de inburgeringsschool van VluchtelingenWerk volgden een bakworkshop bij patisserie Sweet Ima in Gorinchem. ','sans-serif';>

Docenten Tineke den Outer en Jeanet van Iperen namen het initiatief voor de activiteit en dankzij een bijdrage van het Coöperatiefonds van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden kon de workshop daadwerkelijk plaatsvinden. Dus gingen de lesgroepen afgelopen maandag buiten het leslokaal aan de slag met de Nederlandse taal en gebruiken. ','sans-serif';>

Stap voor stap volgden de cursisten de recepten en tussendoor werd er volop geproefd van het lekkers en gediscussieerd over de taakverdeling. Ook luisterden ze naar het inspirerende verhaal van de eigenaresse van de patisserie, die zelf vijftien jaar geleden vanuit buitenland naar Nederland kwam.','sans-serif';>

De afdeling inburgering van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland biedt taalcursussen aan vluchtelingen en andere anderstaligen die hun inburgeringsdiploma dienen te halen in Nederland. In Gorinchem volgen anderstaligen uit de diverse gemeenten in de omgeving alfabetiserings- en inburgeringslessen of lessen ter voorbereiding op de staatsexamens op niveau B1 en B2. Tijdens de lessen is er naast het leren van de Nederlandse taal, ook aandacht voor Nederlandse gebruiken en gewoonten. Heeft u mogelijkheden om een inburgeringsklas kennis te laten maken met uw bedrijf of organisatie? Stuur een e-mail naar mverlek@vluchtelingenwerk.nl.','sans-serif';>','sans-serif';>