• Rias Immink

Koninklijke onderscheiding voor Arjen Smits

LEERDAM Arjen Smits is op 20 september benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Gerdo van Grootheest verraste hem daarmee tijdens zijn afscheidsreceptie bij De Heerenlanden in Leerdam. Smits heeft veel bijgedragen aan de inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs, zowel lokaal als regionaal, maar ook landelijk.

Hij is begonnen als docent bij het Koningin Wilhelmina College. Later werd hij conrector van het VMBO in Culemborg. Als voorzitter van het college van bestuur van de stichting Christelijke Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft hij zijn sporen meer dan verdiend. Onder zijn leiding kwam in 2011 de fusie tussen Christelijke Scholengemeenschap De Hoven (Gorinchem e.o.) en het Heerenlandcollege (Leerdam) tot stand. Hij realiseerde het Gilde Vakcollege Techniek en was een van de oprichters van het Tiener College; een onderwijsvorm voor 10- tot 14- jarigen om de kloof tussen basis en voortgezet onderwijs te overbruggen. Ook zette hij zich in voor de invloed van het onderwijs in het bedrijfsleven.

In Culemborg is Smits sinds 1993 vrijwilliger van de Protestantse Kerk Nederland. Na zijn pensioen wordt hij voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Van 1996 tot 2014 was de heer Smits verbonden aan het college van Protectoren van het Elisabeth Weeshuis.