Kou uit de lucht tussen buurgemeenten

GORINCHEM Naar aanleiding van de berichten in de media over de eventuele inkooprelatie tussen de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem en de brieven die over en weer zijn gestuurd, hebben de beide burgemeesters, Roel Augusteijn en Anton Barske een goed gesprek gehad. De lucht is geklaard.

Beide burgemeesters vinden een heldere werkrelatie voor buurgemeenten een noodzaak. Daarom hebben de burgemeesters van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam heldere afspraken gemaakt.

Gorinchem heeft aangegeven dat de gemeente blij is met het verleende uitstel door Hardinxveld-Giessendam en zal 15 mei een transparante, geconcretiseerde offerte uitbrengen. Het college van B & W van Hardinxveld-Giessendam zal de raad er op wijzen bij zijn besluit van juli a.s. - wat dat besluit ook zal zijn - om het behoud en, indien mogelijk, het versterken van de subregionale functie van Gorinchem bij de afweging te betrekken.