• ANP Foto

Krapte in de zorg in de schijnwerpers

GORINCHEM In de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond stijgt in januari het aantal WW-uitkeringen met 5,4%. Dit komt omdat aan het eind van het jaar traditioneel veel contracten aflopen. Ondanks deze toename, kunnen openstaande vacatures niet eenvoudig weer opgevuld worden door de huidige mismatch op de arbeidsmarkt. UWV gaat intensiever samenwerken met sectoren, werkgevers en onderwijs om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. In de sector Zorg en Welzijn gebeurt dit al met succes.


Eind januari 2019 verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 29.041 WW-uitkeringen. Dit zijn er 1.485 meer dan vorige maand, ofwel een stijging van 5,4%. Deze stijging is wat lager dan de landelijke stijging van 6,2%. De grootste absolute toenamen deden zich voor bij de bedrijfseconomische -, de administratieve - en de technische beroepen. Minimale veranderingen deden zich regionaal voor in januari bij de pedagogische -, commerciële - en zorg en welzijn beroepen. In vergelijking met januari 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen wel in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond met 17,2%, ofwel 6.032 uitkeringen. Dit zit dicht tegen de landelijke daling van 16,7%. Het aantal WW-uitkeringen in de beroepsklasse Zorg Welzijn neemt ten opzichte van januari 2018 met 24% af in Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, een sterkere afname dan het gemiddelde.

Werkgevers ervaren steeds meer moeilijkheden bij de vervulling van hun vacatures. Zij hebben in de regio te maken met een krappe arbeidsmarkt. In een jaar tijd is het aantal ontstane vacatures voor zorgpersoneel, zoals UWV dat raamt, toegenomen met 14,7% tot 8.109. In 2019 zal het aantal vacatures in de sector zorg welzijn verder toenemen, volgens de recent verschenen notitie Verwachtingen voor 2019 van UWV. Hierdoor neemt de druk om met innovatieve oplossingen te komen alleen maar toe.

Voorbeelden van beroepen met een zeer krappe arbeidsmarkt zijn verzorgende IG, basisverpleegkundige en (gespecialiseerd) verpleegkundige. In Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond gaan 196 WW-uitkeringen naar werkzoekenden die in één van deze drie beroepen werk zoeken.

Oplossingen voor het tekort aan personeel heeft UWV onlangs uitgewerkt in de position paper 'Arbeidsmarktbeleid in de zorg'. Werkgevers zullen onder meer nieuw talent aan moeten boren, het werk anders moeten organiseren, huidig personeel aan zich blijven binden en de buitenwereld nieuwsgierig maken. Werkgevers kunnen dat niet alleen: een geïntegreerde aanpak door een samenwerking met UWV, de zorgsector en onderwijs is daarvoor nodig.

Om de toenemende tekorten in de zorg aan te pakken slaat UWV de handen ineen met Albeda en Laurens zorgorganisatie. Uit deze samenwerking kwam een verkorte opleiding Verzorgende-IG voort. Werkzoekenden volgen dan 1 dag in de week een opleiding en 3 dagen in de week werken zij bij een zorginstelling.

Anet Daverveld, adviseur UWV: ,,Wij helpen werkzoekenden het liefst aan een duurzame baan met toekomstperspectief. In dit geval is echt sprake van een win-win situatie. De eerste groep die van start is gegaan, bestaat uit 18 deelnemers van 27 jaar en ouder met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door samen te werken, bloeien deze 18 mensen nu helemaal op en dat is fantastisch om te zien. Tegelijkertijd draagt het bij aan een oplossing voor de personeelstekorten in de zorgsector."

Samenwerkingen tussen UWV, onderwijs en werkgevers zijn in opmars: vorige maand ondertekende UWV nog het Rotterdamse Leerwerkakkoord, waarmee de krapten moeten worden opgelost voor cruciale economische sectoren voor de regio, zoals bouw en techniek, ICT en zakelijke dienstverlening.

Meer aandacht voor de krapte in de zorg zal worden besteed in de Week van Zorg en Welzijn van 11 tot 16 maart. UWV brengt die maand ook een geactualiseerde factsheet zorg uit.