• Egbert Egberts

Kritiek op Evenementennota

GORINCHEM Het voorstel van het college van B&W om te komen tot een nieuw, bij de eisen van de huidige tijd horende evenementennota heeft bij de parallelsessie Informatie & Ontmoeting al meteen voor een aantal kritische vragen vanuit de raad gezorgd.


Door Egbert Egberts


Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden konden meepraten. Onder hen voorzitter van Hartje Gorinchem, Mauro Agnoli, die de gemeenteraad, nog vóórdat de raadsleden hun vragen over het gepresenteerde collegevoorstel konden opperen aan portefeuillehouder burgemeester Reinie Melissant, een zoeklichtje meegaf. Om vooral te kijken naar de effecten van de lasten voor de omgeving, niet alleen voor bewoners, maar ook met name voor de ondernemers in de binnenstad. Hij gaf de raad mee zelf zoeklichtjes te laten schijnen op zaken die ertoe doen om evenementen te kunnen houden aangewezen locaties, waarvoor profielen waren opgesteld. Met name crowd management, het beheren en beheersen van bezoekersstromen, bleek ook een issue zijn voor Democraten Gorinchem. ,,Er moet wel een balans zijn tussen een bruisende en levende stad." Diverse fracties stelden vragen over de hardheid van de in de concept evenementenbeleidsnota genoemde maximale bezoekersgetallen. En over hoe deze tot stand waren gekomen. Vanuit het college werd vooral benadrukt dat de maximale bezoekersgetallen gebaseerd zijn op de omstandigheden en inrichting van de diverse evenementenlocaties. Voor de Grote Markt, Groenmarkt, Varkenmarkt en Lingehaven zijn deze afhankelijk van wat er bijvoorbeeld aan kramen, podia en voorzieningen worden neergezet met elkaar vergelijkbaar. Maar voor Buiten de Waterpoort gelden qua bezoekers harde getallen. Melissant: ,,Maximaal 5000 is een getal dat ook door de organisatie is opgenomen in de vergunningsaanvraag. Dat is omdat gekeken moet worden naar veiligheidszaken. Op basis van vluchtroutes is dit een aantal dat handelbaar is volgens de politie, brandweer en GHOR (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) die bij overleg in voortrajecten worden betrokken. Zij hebben een belangrijke rol bij het veilig laten verlopen van evenementen. De organisatie moet veilig en snel kunnen ontruimen als er een incident is."
Dat bijvoorbeeld het Gorcums Hippiefestival over het aantal dagen dat het evenement wordt gehouden enkele tienduizenden bezoekers trekt doet voor het afgeven van de vergunning niet ter zake. Melissant: ,,Voor handhaving geldt dat het meetmoment volstaat. Het is aan de organisatie daarvoor te zorgen. Er is tot heden nooit een moment geweest om daar iets negatief van te vinden."
Alle raadsfracties hebben aangekondigd nog veel andere, kritische vragen op een later tijdstip in te brengen. Op 19 maart bovendien is er nog een algemene inspraakavond. Daarvan volgt nog bekendmaking in De Stad Gorinchem. Afhankelijk van de behoefte van de raad komt er al dan niet een tweede I&O waarna parallelsessie Beraad & Advies volgt. In de raadsvergadering van 25 april wordt besloten.