• Waarnemend fractievoorzitter Björn Bahlmann van Stadbelang.

    Gemeente Gorinchem

Kritiek op Stadsbelang na zeteldans Renate en Hans

GORINCHEM Enkele fracties maakten het waarnemend fractievoorzitter Björn Bahlmann van Stadsbelang tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag niet gemakkelijk. De zeteldans in en rond zijn partij werd door enkele fracties bekritiseerd.

door Egbert Egberts

Zondag 24 maart werd bekend dat fractievoorzitter Renate van Maaren het voor gezien hield en zelfstandig in de raad verder wilde gaan. Eerder tijdens deze raadsperiode vertrok fractielid van Stadsbelang Hans van Mourik, en deed dat niet met stille trom. En halverwege de afgelopen week trad Van Mourik weer terug binnen de fractie van Stadsbelang, en maakte naar eigen zeggen gebruik van de kier tussen de deur die zowel de fractie als hij gedurende zijn eenmansfractietijd hebben open gehouden. Het schetste verbazing bij onder andere de VVD, CU/SGP, GroenLinks en D66, die daar als oppositiepartijen wel wat over wilden zeggen.
Attie Mager (VVD) was misschien wel het felst in haar reactie. Zij sprak over onduidelijke bewegingen, een vreemde gang van zaken en een verslechterend beeld dat inwoners krijgen van de Gorinchemse politiek. Ook het feit dat Stadsbelang ogenschijnlijk deed alsof er niks ergs gebeurd was en het er alle schijn van had dat het alleen maar om het hebben van een meerderheid in de coalitie leek te gaan vond zij verwerpelijk.
Marjo Molengraaf (CU/SGP) hield er figuurlijk een vreemde smaak in de mond van over. Vooral het feit dat de coalitie de rijen gesloten hield en de oppositiepartijen buitenspel werden gezet – 'niet alleen bij deze kwestie' -  stak haar zichtbaar. 
Rutger van Breemen (GroenLinks) vond het een soort van 'weerhuisje' van Stadsbelang waar raadsleden in en uit konden lopen. Hij was het eens met Mager (VVD) dat het imago van de Gorinchemse politiek een deuk had opgelopen. En wilde graag weten wat de burgemeester er eigenlijk allemaal van vond. 
Er waren ook positieve geluiden. Zo gaf Pierre Schefferlie (Democraten Gorinchem) aan dat hierdoor het coalitieprogramma uitgevoerd kon blijven worden, in het belang van de inwoners. En was er een wijze les uit te leren, namelijk dat er ook aandacht moet zijn voor wat de oppositie belangrijk vindt. ,,Dat is wat ook telt." 
Burgemeester Reinie Melissant onderstreepte dat welke besluiten men in de raad ook nam met betrekking tot onderlinge verhoudingen dit een zaak van de raad zelf is. Zij gaf wel aan dat voor haar altijd het belang van de inwoners voorop stond. Zonder dit te betuttelen liet zij weten dat het imago van de Gorinchemse politiek in het verleden op dat punt niet zo goed was en dat zij dit graag anders wil zien. 
Waarnemend fractievoorzitter Björn Bahlmann overwoog na elke reactie zorgvuldig de door hem te kiezen woorden maar benadrukte dat het Stadsbelang vooral om de belangen van de inwoners gaat en dat het hem en zijn mede-fractieleden wat er de afgelopen periode binnen de partij is gebeurd in elk geval aan het denken heeft gezet. ,,Dit willen we niet en we gaan ervoor zorgen dat het ook niet meer gebeurt."