• Ook over de heringerichte Groenmarkt stelde Fractie Van Maaren vragen aan het college.

    Egbert Egberts

Kritiek van Fractie Van Maaren

GORINCHEM De Fractie Van Maaren heeft het college van B&W van Gorinchem een aantal kritische vragen gesteld over de openbare ruimte en verkeersveiligheid in de stad. Volgens de fractie ontbreken de nodige puntjes op de I.

door Egbert Egberts

Al eerder liet fractievoorzitter Renate van Maaren in de gemeenteraad kritische geluiden horen over de aanpak van de gemeente met betrekking tot de herinrichting en verkeersveiligheid van het Eind. 
,,Het Eind is mooi opgeknapt en de auto is er te gast. Echter, regelmatig als men er langs loopt lijkt het alsof automobilisten er op een circuit rijden. Vol gas kun je vanaf de Peterbrug naar de Tolsteeg of naar Buiten de Waterpoort rijden. Veel wandelaars lopen half of midden op het Eind. Soms met kinderwagens, anderen met een rolstoel." Fractie Van Maaren vraagt om duidelijke vermelding dat de auto er te gast is, om snelheidsbeperkingen en om handhaving.
Fractie Van Maaren heeft ook vragen over de plaatsing van lantaarnpalen op stoepen bij het Oude Postkantoor aan de Haarstraat. ,,De Haarstraat is inmiddels keurig opnieuw betegeld, maar nog steeds staan er onder andere aan de zijde van de Rabobank lantaarnpalen midden op de stoep. Waarom zijn bij de herbestrating de lantaarnpalen niet iets verzet, waardoor de doorgang met kinderwagens en/of rolstoelen wordt vergemakkelijkt?" 
De Groenmarkt is in 2017 opnieuw bestraat en er zijn diverse nieuwe bomen geplant. ,,Helaas zijn er door missers bij het plaatsen vier doodgegaan. Destijds is toegezegd dat nieuwe bomen zouden worden herplaatst. Inmiddels zijn we drie jaar jaar verder en schitteren de vier dode bomen nog steeds aan de Groenmarkt." Fractie Van Maaren wil graag van het college weten wanneer deze dode exemplaren worden vervangen. Na de herinrichting op de Groenmarkt blijft het voor de rijders lastig om de nieuwe weg (vlak langs de kerk) te volgen en meer dan regelmatig scheren er dan ook auto's over de wandelpromenade tussen de wandelaars en/of fietsers. Ook het tegen het verkeer in rijden van de lange zijde bij de kerk richting de Groenmarkt / Molenstraat zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties, volgens de fractie. Van het college wordt gevraagd hier een oplossing voor te bedenken.