• Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onderzoek doen naar eventuele gezondheidsrisicos van rubberen korreltjes die verwerkt zijn in kunstgrasvelden.

    Koen van Weel

Kunstgrasvelden Unitas en GJS opgeleverd

GORINCHEM De nieuwe kunstgrasvelden van Unitas en GJS zijn in gebruik genomen. Na een keuring van de velden vorige week, mogen er ook officiële wedstrijden op worden gespeeld. GJS viert zaterdag 10 december de feestelijke opening van het nieuwe veld. Voor Unitas staat dit gepland op zaterdag 7 januari.

,,Dit is een mooi moment voor de breedtesport in Gorinchem. We maken ons er als college, samen met de sportverenigingen, sterk voor dat sport voor iedereen toegankelijk is. Voldoende en kwalitatief goede buitensportvelden zijn daarbij dan wel een voorwaarde", aldus wethouder Sport Hans Freije.

Aanleg nieuwe velden

De aanleg van de nieuwe sportvelden komt voort uit de 'Beleidsregel aanleg Sportvelden' dat door het college van burgemeester en wethouders in april is vastgesteld. Kern hiervan is dat de gemeente velden aanlegt als sportverenigingen aantoonbaar behoefte hebben aan extra veldcapaciteit. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het aantal teams dat in de competitie van de sportbonden is ingeschreven. Voor GJS is een trainingsveld met kunstgras gerealiseerd. Unitas beschikt nu over een hoofdveld van kunstgras. De verenigingen betalen huur voor de gerealiseerde velden.

Duurzaamheid was een belangrijk aspect bij de aanleg van de velden. Zo is hergebruikt wat hergebruikt kon worden en zijn bijvoorbeeld de verlichtingspalen van het oude veld van Unitas teruggeplaatst. De gemeente is erg tevreden met het uiteindelijke resultaat.

De kunstgrasvelden van Unitas en GJS zijn ingestrooid met kurk. Dit is een veilig, natuurlijk product met goede speeleigenschappen.