Kunstwerk Fontein wordt herplaatst in Gijs van Andelpark

GORINCHEM Het kunstwerk 'Fontein' dat in 1974 tijdens het Symposion door de gemeente werd aangekocht krijgt een nieuwe plek in het Gijs van Andelpark. De aanpassings- en realisatiekosten worden geraamd op 6.781 euro.

Het kunstwerk, een fontein van ruim twee meter hoog met stalen platen waarop het water valt, is een ontwerp van de Engelse kunstenaar Kenneth Martin. In 1974 werd de fontein tijdens kunstmanifestatie Symposion door de gemeente aangeschaft voor 5000 gulden. In eerste instantie werd de fontein op het Melkpad geplaatst, maar omdat deze plek nogal gevoelig was voor vandalisme verhuisde de fontein in 1988 naar de Altenawal bij het Nieuwe Gasthuis. Vanwege de bouw van de huidige seniorenwoningen op de plek van het voormalige Nieuwe Gasthuis in 2013 verdween het kunstwerk. Jaren is er getracht een nieuwe locatie te vinden voor dit kunstwerk. De gemeente heeft nu het idee geopperd om het kunstwerk in het water in het Gijs van Andelpark te plaatsen. Om het kunstwerk hier te plaatsen dient het kunstwerk gerestaureerd te worden en dient er een pomp geplaatst te worden aan de oever.