• gp-foto

    GP Foto

'Laat het carnaval niet glippen'

GORINCHEM De carnavalsviering in de Gorcumse binnenstad dreigde dit jaar als een kaartenhuis in elkaar te zakken. Ter elfder ure werd er met de gemeente overeenstemming bereikt over een tijdelijke verlenging van de gebruikersovereenkomst zodat de verenigingen toch ruimte hadden om hun praalwagens op te bouwen en het feest uiteindelijk toch door kon gaan. Echter, of er in 2018 ook nog iets te vieren valt ('zonder wagens geen optocht en zonder optocht geen carnaval') is nog maar zeer de vraag.

door Erik de Bruin

Op 1 mei is de huuropzegging definitief een feit. De loods aan de Spijksedijk, waar de wagens worden gestald en opgetuigd, moet dan leeg zijn. Een permanente oplossing is nog altijd niet voorhanden. De carnavalsgroepen zitten weer met de handen in het haar. Een paar hebben hun wagens zelfs al verkocht. Van anderen staat die op Marktplaats of ze overwegen dit te doen. ,,Je kunt hem moeilijk het hele jaar op het plein voor het stadhuis zetten", zegt Ronald Riezebos van de Pompies. ,,Die protestgedachte schiet wel eens door je hoofd, maar daar heb je niets aan. Je moet op een normale manier het gesprek aangaan met de gemeente." Die taak is weggelegd voor Stichting Gorcums Carnaval. Martijn de Stigter, de voorzitter van dit overkoepelende orgaan, wil (nog) geen commentaar geven aangezien er nog gesprekken plaatsvinden. ,,Dat is al heel wat, dát we om de tafel gaan. Tot nu toe kregen we kort en bondig te horen: We hebben niets (geen alternatieve locatie, red.) en kunnen niets", aldus Benjamin Meijers van Nooit Genoeg. ,,'Kijk maar.' Daar komt het feitelijk op neer.  Natuurlijk is dat jammer, zeker als je kijkt hoe druk het dit jaar was. Ik heb nog nooit zoveel jeugd gezien." ,,Oude tijden herleefden in De Nieuwe Doelen", beaamt Riezebos. ,,Omdat er geen Bliekenpaleis was (de horeca nam het zekere voor het onzekere en haakte af, red.) hebben we onze activiteiten noodgedwongen daar ondergebracht en dat was een groot succes. Daar wil je op voortborduren. Breek het nou niet af want als het weg is het weg."

 

'AFSPRAKEN' Gemeente, laat dit niet uit je handen glippen', is zijn boodschap. Stichting Autoladder 1 van de Gorcumse brandweer zit in hetzelfde schuitje.

,,We hebben werk- en stallingsruimte nodig voor respectievelijk de oude tankautospuitwagen die we nu aan het restaureren zijn (dat hebben we in de vijfde versnelling gegooid) en de vroegere autoladder die al is opgeknapt. Daarvoor gooien we lijntjes uit. Bij de gemeente, maar ook bij de korpsleiding en de Veiligheidsregio. Hopelijk levert dat iets op en komen we niet op de schopstoel te zitten. Een paar maandjes hier (de stichting kan tot 16 mei doorklussen in de brandweerkazerne, red.), een paar maandjes daar, schiet niet op. Dan blijf je sjouwen", aldus voorzitter Alex Tukker, die opmerkt dat  de gemeente van goede wil is, maar geen ijzer met handen kan breken.

,,Stichting Gorcums Carnaval was en is primair aan zet om een nieuw onderkomen te vinden", laat de gemeente in een reactie weten. ,,In november zijn er concrete afspraken gemaakt. We hebben ongeveer 25.000 euro aan extra erfpachtcanon geïnvesteerd zodat het carnaval gewoon plaats kon vinden. De stichting zou daarna zelf op zoek gaan naar een nieuwe locatie waarbij de gemeente kijkt of dit binnen het bestemmingsplan past. Ook zouden we de stichting informeren als er een mogelijk geschikt pand leegkomt."