• Niels van Santen (VVD) wil dat lachgasprobleem wordt aangepakt.

    Gemeente Gorinchem

Lachgasprobleem wordt aangepakt

GORINCHEM VVD Gorinchem heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 mei met succes aandacht gevraagd voor de aanpak van het lachgasprobleem, dat ook in Gorinchem wordt gesignaleerd. 

Door Egbert Egberts

Raadslid Niels van Santen diende namens de VVD een motie in om het college van burgemeester en wethouders de APV aan te laten passen met als doel het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te kunnen verbieden op het moment dat de openbare orde, de volksgezondheid of de verkeersveiligheid, in het gevaar komt. Van Santen: ,,Lachgas blijkt inmiddels een partydrug met toenemende populariteit. Ook in Gorinchem is lachgas gemakkelijk verkrijgbaar. Op veel plekken in Gorinchem worden regelmatig lege lachgaspatronen achtergelaten." 
De VVD gaf aan dat lachgas vaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waar het product voor bedoeld is. Ook is uit onderzoek gebleken dat lachgas schadelijke gevolgen kan hebben, zoals zuurstofgebrek, zeker in combinatie met andere middelen zoals drugs en alcohol. Kennis ontbreekt bovendien over de gevolgen van veelvuldig en langdurig gebruik van lachgas en herhaaldelijk kortdurend zuurstofgebrek op jonge leeftijd. En op dit moment zijn er geen handhavingsmiddelen om gebruik van lachgas aan te kunnen pakken. Van Santen: ,,De APV biedt mogelijkheden om voor het openbaar gebied een verbod van het gebruik van lachgas op te nemen. Op grond hiervan kan de raad bijvoorbeeld in de APV het college een aanwijzingsbevoegdheid geven om in bepaalde gebieden het gebruik van lachgas te verbieden."
De gemeenteraad was het in meerderheid met Van Santen eens en stemde voor het VVD-voorstel, ook al is er nog geen landelijk beleid voor ontwikkeld. Ook wordt bekeken in hoeverre de APV-aanpassing van invloed zal kunnen zijn op het nieuwe evenementenbeleid.