• Een bloesem

    Rabobank West Betuwe

Leefbaarheidsbudget voor inwoners West Betuwe

VUREN Het college van West Betuwe stelde onlangs de spelregels voor het toekennen van het leefbaarheidsbudget 2019 vast. Er is dit jaar 180.000 euro beschikbaar voor de 26 dorpen in de gemeente. Dit betekent per dorp een bedrag van 6.900 euro.

Het leefbaarheidsbudget is bedoeld voor initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid en/of de sociale cohesie in een dorp. Inwoners dragen zelf bij aan het initiatief. Ook geldt dat de activiteit toegankelijk is voor alle inwoners van het dorp. Iedereen die een groep inwoners van de gemeente West Betuwe vertegenwoordigt en verenigingen/stichtingen in de gemeente kunnen een aanvraag indienen.

Wethouder Rutger van Stappershoef heeft leefbaarheid in zijn portefeuille. De wethouder: ,,Ik ben blij dat we deze regeling voor het jaar 2019 nu snel kunnen invoeren. Dat was ook een wens vanuit de gemeenteraad. Zo kunnen we dit jaar zoveel mogelijk initiatieven stimuleren en realiseren. Denk aan het laaghangend fruit en de snel op te pakken acties die inwoners noemen in het Bidbook of in dorpsplannen. De gebiedsmakelaars van de gemeente hebben in dit proces een belangrijke rol. Zij kijken of de aanvraag in aanmerking komt voor het leefbaarheidsbudget."

Er zijn voor dit jaar weinig regels, zodat er veel vrijheid bij de inwoners blijft. De gemeente vraagt aan initiatiefnemer(s) ook een eigen bijdrage. Dit kan zijn in de vorm van geld, vrijwilligerswerk en/of materialen, zodat inwoners zelf actief bijdragen aan het initiatief. Verder moet het initiatief draagvlak hebben onder de inwoners. Aan het einde van 2019 volgt een evaluatie van het leefbaarheidsbudget en de spelregels.

De spelregels om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsinitiatief zijn te vinden op www.westbetuwe.nl/leefbaarheid.