Leger des Heils zoekt collectanten

GORINCHEM Het Leger des Heils zoekt collectanten in gemeente Gorinchem voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils. Voor meer informatie en aanmelden: www.legerdesheils.nl/collecte.

Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het afgelopen jaar hielp het Leger des Heils bijna 60.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.