Liever bewegen dan moe!

GORINCHEM Sport als middel, dit hoor je steeds vaker. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Met sport kan veel meer bereikt worden dan alleen plezier maken of lichamelijk fitter worden. Liever bewegen dan moe is hier een mooi praktijkvoorbeeld van.

'Liever bewegen dan moe' is een cursus voor vrouwen die door spanning- en lichte depressieklachten niet gemakkelijk de stap zetten om te gaan sporten of bewegen. De cursus geeft hen een kans om dat wel weer te gaan doen. De vrouwen leren over een gezonde leefstijl, maken kennis met verschillende sport- en bewegingsvormen in Gorinchem en ze ervaren binnen de cursus wat beweging doet voor lichaam en geest. Onderling contact en samen bewegen zorgt voor een meerwaarde die door de deelneemsters als prettig wordt ervaren. Het doel van de cursus is dat de deelnemers minder spanning- en depressieklachten ervaren en een sociaal netwerk om zich heen bouwen waarop ze terug kunnen vallen mocht het even wat minder gaan.

De cursus wordt verzorgd en gegeven door Louise Fynes van Fynes Fitness en Dionne Dikker van Lichte Beweging en ondersteund door Gorinchem Beweegt. Er wordt samengewerkt met praktijkondersteuners van huisartsen, de psychologenpraktijk en overige zorginstellingen binnen Gorinchem. Dit is essentieel voor goede zorg en het gewenste resultaat.

De cursus duurt 8 weken en bestaat elke week uit een uur theorie en een uur sport. De vrouwen die deelnemen, krijgen eerst een intake gesprek. Tijdens de cursus wordt individueel gekeken naar de ontwikkeling. Na afloop van de cursus worden er ook oefenopdrachten voor thuis meegegeven om de stijgende lijn door te zetten. Korte tijd na de cursus wordt een terugkombijeenkomst georganiseerd om de ontwikkelingen te bespreken en terug te blikken op de afgelopen periode.

In november is de eerste cursus gestart met 10 deelnemers. Er volgen nog 5 cursussen vanuit de aangevraagde sportimpuls. Uit onderzoek bleek dat in Gorinchem een aantal wijken hoog scoren wat betreft depressie en aanverwante klachten daarom is er in samenwerking met Gorinchem Beweegt een sportimpuls aanvraag gedaan. Deze sportimpuls is gehonoreerd waardoor Fynes Fitness en Lichte Beweging de aankomende 2 jaar in totaal 6 cursussen kunnen aanbieden. Uiteraard is het de bedoeling dat de cursussen na deze twee jaar aangeboden blijven worden. Zeker gezien de eerste positieve resultaten ziet het er naar uit dat het een positieve aanvulling is op het huidige aanbod.

De Sportimpuls geeft lokale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten de kans om mensen in de buurt die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten blijvend fysiek in beweging te brengen. Dat doen zij door aan te sluiten bij hun behoeftes, samen te werken met lokale organisaties die de doelgroepen goed kunnen bereiken en door gebruik te maken van bestaande kennis van de Menukaart Sportimpuls. De Menukaart Sportimpuls is een overzicht van goed beschreven sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren is ontwikkeld en uitgevoerd door onder andere sportbonden en beweegaanbieders. In Sportimpuls aanvragen wordt gebruik gemaakt van de interventies die op de Menukaart staan.

Informatie

Als je meer informatie wilt over liever bewegen dan moe, neem dan contact op met Louise Fynes: 06-52372671 of mail naar info@fynesfitness.nl. Voor vragen over de sportimpuls: Michiel van Zanten van Gorinchem Beweegt, michiel.v.zanten@gorinchem.nl