• PKN

Luidklok vrijdag uit Exoduskerk getakeld

GORINCHEM De Exoduskerk is zondag 6 januari aan de dienst onttrokken door de Protestantse Gemeente Gorinchem. Vanwege de verkoop van de Exoduskerk en de daaropvolgende verbouwing van het gebouw tot gezondheidscentrum is de luidklok niet meer nodig. Vrijdag wordt de klok dan ook uit de kerk getakeld en overgedragen aan de gemeente, de eigenaar van de klok.

De luidklok, die vanaf 1963 in de Exoduskerk heeft gehangen is, sinds de tijd van Napoleon, eigendom van de gemeente Gorinchem. De luidklok is de middelste van drie klokken, die oorspronkelijk in de Grote Toren in de Gorcumse binnestad hingen. Deze middelste klok is bij een restauratie uit de toren getild en opgeslagen geweest totdat in 1963 de Hervormde Gemeente de klok in bruikleen heeft gekregen voor de Exoduskerk. Destijds heeft de gemeenteraad ingestemd met deze bruikleenconstructie en ook de kosten betaald van het inhangen en stemmen van de klok.

Nu het gebouw niet meer als kerk gebruikt wordt is afgesproken dat de klok terug gaat naar de gemeente Gorinchem, totdat er een nieuwe bestemming voor wordt gevonden.

De klok is in 1581 gegoten in Trier en heeft een diameter van 103 centimeter en weegt ongeveer 700 kilo. Koninklijke Eijsbouts uit Asten zal de regie voeren bij het uittakelen door Boer B.V. uit Meerkerk. Ouwehand Bouwplus BV zal het galmgat/dak open maken en weer sluiten.