Maatregelen voor parkerend Gorinchem

GORINCHEM - Vooraf betalen in parkeergarages, het afschaffen van maximale parkeertijden en een hoger parkeertarief op de Groenmarkt. De gemeente Gorinchem gaat meerdere maatregelen nemen op het gebied van parkeren. De gemeenteraad werd hier afgelopen dinsdag, tijdens de raadsbijeenkomst, over geïnformeerd. Eerder stapte de gemeente al over op kenteken- en belparkeren, maar dat was nog niet genoeg om aan het begrote bedrag van 2015 te voldoen. Door Tim HartmanVooraf betalen in parkeergarages, het afschaffen van maximale parkeertijden, een hoger parkeertarief op de Groenmarkt en het vervangen van alle parkeerapparatuur. Dat zijn de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er ruim driehonderdduizend euro extra in de gemeentekas komt. Dat bedrag is nodig om aan het begrote bedrag van ruim 2,5 miljoen euro te voldoen.Het vervangen van alle parkeerapparatuur is in de afgelopen weken al gerealiseerd. De apparatuur moet nu minder storingsgevoelig zijn en bovendien gebruiksvriendelijker. Het afschaffen van maximale parkeertijden moet er voor zorgen dat parkeerders niet meer even gauw bij hoeven te vullen en zal het vooraf betalen in parkeergarages leiden tot een eenduidig parkeerregime binnen de stad: "De fiscus moet nog uitsluitsel geven, maar vooraf betalen in garages zal ook met behulp van goedkopere apparatuur gebeuren", werd er tijdens de bijeenkomst te kennen gegeven. Met name de tariefverhoging op de Groenmarkt leidde tot vragen binnen de gemeenteraad. Er zal een verhoging van vijftig cent op het huidige tarief van twee euro plaats vinden. ,,Ten opzichte van andere parkeergelegenheden krijg je op de Groenmarkt meer voor je geld dan elders", werd er uitgelegd op de vraag waarom er nou juist op de Groenmarkt voor een tariefverhoging is gekozen. Dat was echter niet het enige vraagstuk dat de raad beantwoord wilde hebben. De heer Van Zanten van Stadsbelang vroeg naar de concurrentiepositie ten opzichte van andere gemeentes: ,,Hoe zijn de prijzen rondom Gorinchem? Kiezen mensen er nu bijvoorbeeld niet voor om naar Woudrichem te gaan?" Een antwoord bleef hem verschuldigd. De maatregelen moeten vanaf 1 december in werking treden.