• Marcel Antonisse

Meer WW-uitkeringen, maar personeel vinden steeds moeilijker

GORINCHEM De spanning op de arbeidsmarkt stijgt halverwege 2019 verder in Rijnmond en Rivierenland. Voor ruim de helft van de beroepsgroepen is de arbeidsmarkt krap tot zeer krap. Dat betekent dat werkgevers steeds meer moeite krijgen geschikt personeel te vinden. Een derde van de vacatures wordt vervuld met mensen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken. Nieuw personeel is daardoor vaak anders opgeleid dan door de werkgever oorspronkelijk gevraagd.
In Groot-Rijnmond steeg het aantal WW-uitkeringen in augustus 2019 met 1,6% ten opzichte van de voorgaande maand. Dit is iets sterker dan landelijk (1,1%). In Rivierenland ging het om 1,8%. Op jaarbasis is nog steeds sprake van een flinke afname van het aantal WW-uitkeringen(14% in Groot Rijnmond en 15% in Rivierenland). Die percentages liggen in Gorinchem (afname van 19,7%) en vooral Hardinxveld-Giessendam (-22,1%) nog aanzienlijk hoger.

(schuif met de muis over onderstaande afbeelding voor percentages in regiogemeenten)

STIJGING DOOR ONDERWIJSSECTOR Eind augustus 2019 verstrekte UWV in totaal 24.726 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat is een stijging van 1,6%. Elk jaar neemt in de zomerperiode het aantal mensen dat een beroep doet op de WW toe. Dat komt vooral door de zomervakantie in het onderwijs. Veel tijdelijke contracten in die sector worden in die vakantieperiode niet verlengd. Ook uitzendkrachten worden in die vakantieperiode minder ingehuurd. Landelijk stegen de uitkeringen in augustus met 1,1%. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) lag met 2,7% in augustus 2019 in Groot-Rijnmond net boven het landelijk WW-percentage van 2,6%.

In Gorinchem ontvingen eind augustus 445 personen een WW-uitkering.

OPLOPENDE KRAPTE De afgelopen jaren is de spanning op de arbeidsmarkt toegenomen. In Rijnmond valt de arbeidsmarkt al vanaf 2018 als krap te typeren. UWV meet de spanning op de arbeidsmarkt door de openstaande vacatures af te zetten tegenover de kortdurend werkzoekenden. Die spanning is in het tweede kwartaal van 2019 verder toegenomen. Ruim de helft van de beroepsgroepen heeft in Rijnmond de arbeidsmarkttypering krap tot zeer krap. Voor functies in techniek, ICT, onderwijs en transport stonden in de regio veel vacatures open, terwijl het aanbod aan recente werkzoekenden relatief beperkt was.

IDEALE KANDIDAAT MOEILIJK VINDBAAR Krapte op de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor de personeelsvoorziening. Uit onderzoek van UWV naar werkgeversgedrag blijkt dat werkgevers vooral kiezen voor intensiever werven. Ze vinden daarbij niet altijd de ideale kandidaat. Bij een derde van de vacatures beschikken de nieuwe werknemers niet over de oorspronkelijk gevraagde opleiding of scholing. Opvallend genoeg geven weinig werkgevers aan bereid te zijn om functie-eisen aan te passen of aangenomen kandidaten op te leiden voor een functie. Dat geldt ook voor aanpassingen van salaris en/of andere arbeidsvoorwaarden. Deze instrumenten zijn echter wél in beeld als het gaat om behoud van personeel.

,,Arbeidsmarktonderzoek laat zien hoe belangrijk het is voor werkgevers om zich niet te fixeren op de functie-eisen. Motivatie en leervermogen blijken in de praktijk vaak net zo belangrijk om duurzaam aan de slag te komen. Dat heeft ook te maken met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Één op de vijf werkgevers verwacht dat functies de komende twee jaar gaan veranderen, vooral door de automatisering en digitalisering. Met name werkgevers in ICT, financiële diensten en welzijn voorzien dat in de nabije toekomst een hoger opleidingsniveau nodig is.", aldus arbeidsmarktadviseurs UWV Willem Schrijver en Jacqueline Toxopeus.