• BDUmedia

'Steeds meer mensen weten ons te vinden'

GORINCHEM Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (STJJMH) is nu bijna negen maanden actief in Gorinchem. Een mooi moment om terug te blikken, maar ook hèt moment om vooruit te kijken. Een gesprek met Jeroen Schotting, jongerenwerker en -coach en Daniel Korver, teamleider bij Stichting Jeugd- en JongerenwerkMidden Holland. ,,Mensen weten ons steeds vaker te vinden. Dat heeft ons veel energie gekost. Het was een groeiproces dat soms gepaard ging met wat stuipen."

Wat troffen jullie aan toen Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland in januari van dit jaar van start ging in Gorinchem?

,,Toen we hier begonnen waren de verwachtingen bij diverse partijen hoog. Het duurde lang voordat al deze verwachtingen werden uitgesproken. En soms worden ze ook gewoon niet uitgesproken. We hebben veel tijd geïnvesteerd in het doen van ons verhaal. Laten zien waar we voor staan en hoe we dat willen bereiken. Mensen moesten er aan wennen dat we dingen op een andere manier doen dan de voorganger. Dat proces heeft veel energie gekost, maar het is niet voor niks geweest. Partnerorganisaties weten ons steeds beter te vinden. We worden steeds vaker benaderd, ook door scholen ".

,,Wat het voor ons een uitdaging maakt is, denk ik, het feit dat The Mall ook nog steeds actief is in Gorinchem. Ze zijn nog steeds benaderbaar. Het is heel menselijk dat je met een hulpvraag naar een instantie stapt die bekend en vertrouwd is, maar eigenlijk is het niet wenselijk omdat het langer zo duurt voordat onze positie in het veld duidelijk wordt. De jongerenwerkers onderling hebben echter goed contact en stellen de doelgroep centraal door met regelmaat het aanbod op elkaar af te stemmen. Wij zijn vanuit de gemeente de aangewezen jongerenpartij om het jongerenwerk op een professionele wijze neer te zetten, The Mall is daarbij een heel mooi maatschappelijk initiatief dat samen met andere maatschappelijke (burger)initiatieven bijdraagt aan het opgroeien van jongeren."

,,Daarnaast is het bijdragen aan de ontwikkeling van wijkgericht werken met verschillende partners ook nadrukkelijk deel van de opdracht van het jongerenwerk. We vinden het heel belangrijk dat jongeren ook hun stem als wijkbewoner mogen laten horen. Bijvoorbeeld bij de inrichting van de wijk, het vormgeven van de programmering van de diverse buurthuizen of de samenwerking met scholen. Hoewel er veel mensen en organisaties zijn die wat voor de jeugd willen betekenen, viel het ons op dat dit niet altijd goed is afgestemd en er in het wijkgericht werken nog verbeterslagen te maken zijn. Er wordt veel ingezet op de korte termijn en op contact met de wijk, maar sommige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het samenwerken met scholen die signalen van kwetsbare jongeren hebben, vraagt om het creëren van nieuwe (overleg)structuren."

En de jongeren?

,,Gorinchem is een leuke, diverse gemeente. Gorinchem bruist, en ja, soms borrelt het een beetje, maar daar ben je een samenleving voor. Er is geen sprake van extreme problematiek, maar voor jongeren vanaf een jaar of twaalf is er bar weinig te doen in Gorinchem. Een bioscoop, een zwembad en uitgaansgelegenheden zijn er, maar waar jongeren vooral behoefte aan hebben is een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar ze welkom zijn. Gorinchem heeft vooral speeltuintjes met wipkippen, overdekte jongerenontmoetingsplekken (JOP) in de buitenruimte zijn er niet in Gorinchem. Daarom ben ik zo blij met de JOP die in wijkpark 't Haagje gaat komen. En we zijn met de gemeente en de wijken in gesprek hoe en waar er nog meer van dit soort locaties voor de jeugd ingepast kunnen worden."

,,De jongeren in Gorinchem zijn goed benaderbaar. In het begin waren we vooral druk met uitleggen wie we nu precies zijn en wat we komen doen, maar ook de jongeren weten ons steeds beter te vinden. Wat jongeren willen is iemand die naar ze luistert. Het maakt jongeren dan niet zoveel uit namens welke partij je daar staat, als je er maar voor ze bent. Het leren kennen van de Gorcumse jeugd neemt veel tijd in beslag. Met alleen het schudden van de hand kom je er niet. Je moet echt naar ze luisteren, want als ze zich gehoord voelen, voelen ze zich betrokken en betrokken jeugd is meer geneigd om elkaar aan te spreken op gedrag."

Steeds meer partijen weten jullie te vinden, jongeren kijken niet meer raar op als jullie langskomen. Hoe nu verder? 

,,We besteden veel tijd aan het uitzoeken waar behoefte aan is. We zijn echt nog aan het pionieren, haken aan bij bestaande structuren en initiatieven en proberen daar wat van onszelf aan toe te voegen. We hebben nog wel een slag te slaan als het gaat over onze zichtbaarheid bij de diverse activiteiten in Gorinchem. We zijn al vroeg aangesloten bij de activiteiten die door Gorinchem Beweegt worden georganiseerd. Daarmee hebben we al een goede basis gelegd. Het is nu zaak dat verder uit te breiden door samen succeservaringen op te doen."

,,Wij zijn geen activiteitenboer. Onze rol is het ondersteunen van activiteiten, (vroeg)signaleren en verbinden. Als jongeren (of andere partijen) met een idee bij ons aankloppen, helpen we ze bij de uitvoering van het plan. De afgelopen periode hebben we vooral veel energie gestoken in het netwerken, en dat had niet altijd een positief effect op de tijd die we in het daadwerkelijke jongerenwerk konden steken. Professioneel jongerenwerk is ook de balans zoeken tussen tijd en aandacht voor de doelgroep en focus op de omgeving."

,,We verlenen niet alleen ambulant jongerenwerk (werken op straat), de politie begrijpt dat. We bieden jongeren ook een steuntje in de rug door ze individuele ondersteuning te geven bij hulpvragen. Dat kan een eenmalig gesprek zijn, maar ook een langer durend traject. Zo'n traject kan ook plaatsvinden vanuit de doorverwijzing door bijvoorbeeld het Sociaal Team in Gorinchem. Ook die samenwerking willen we de komende tijd verder uitbreiden. Maar niet alleen de samenwerking met het Sociaal Team is belangrijk voor ons. Ook de samenwerking met andere partijen is van belang. Zo hebben we goed contact met de buurtpreventieteams in Gorinchem "

,,Verder willen we onszelf meer en meer op de kaart zetten door het organiseren van workshops en voorlichtingslessen op scholen of bij sportverenigingen. De contacten die we hier met de jongeren leggen, zijn direct een mooie kans om te kijken welke jongeren eventueel individuele ondersteuning nodig hebben. We organiseren overigens niet alleen bijeenkomsten voor jongeren. Woensdag 9 oktober wordt er door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor ouders over alcohol- en drugsgebruik bij jongeren. Deze vindt plaats in Podium Gorcum, die ook meer hun maatschappelijke functie willen laten zien. Wij haken daar vanuit het jongerenwerk aan om vragen van ouders te beantwoorden en ze tips mee te geven. Zo zitten in één activiteit meerdere doelen verwerkt. En ik wil in Gorinchem een workshop Communiceren met jongeren gaan geven. Dit als ondersteuning aan de buurtbewoners die 'last' ondervinden van de jongeren in hun wijk. Met de juiste handvatten is een goed gesprek met jongeren echt niet zo moeilijk."

,,De kracht van Gorinchem is dat alle neuzen dezelfde kant op staan. We hebben allemaal één doel voor ogen: jongeren geven waar ze recht op hebben. Gorinchem doet het zo slecht nog niet. Neem nu bijvoorbeeld de jonge mantelzorgers in de gemeente. Gorinchem is één van de weinige gemeentes waar de jonge mantelzorgers zo goed in kaart zijn gebracht. Daar krijgt de gemeente van mij een dikke pluim voor. Het is heel belangrijk dat dat geborgd blijft. De bijeenkomsten die door de gemeente worden georganiseerd voor deze jonge mantelzorgers zijn voor ons ook weer een mooie gelegenheid om in contact te komen met een groep jongeren die je op straat niet zo snel tegenkomt."

En waar staat Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland over twee jaar?

,,Over twee jaar zijn wij de partij waar je niet omheen kan. We worden omarmd door de diverse partners én door de jeugd. Ik heb het gevoel dat we al aardig op weg zijn."

 

In 2018 tijdens de aanbestedingsprocedure, maakte The Mall een fout bij het uploaden van het plan van aanpak. De gemeente gaf The Mall toen de kans om het plan alsnog te mailen. Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (STJJMH) vond echter dat hierdoor de regels van de aanbestedingsprocedure werden overtreden. Het plan had volgens hen niet per mail en na de deadline in behandeling genomen mogen worden. Middels een kort geding tegen de Gemeente eiste STJJMH daarom dat The Mall uitgesloten werd van deelname. De rechter oordeelde in het voordeel van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk.
The Mall is sinds 2002 actief in de stad en voerde sinds 2014 het jongerenwerk uit in alle wijken van Gorinchem. Nog steeds is The Mall actief in Gorinchem, onder andere met een inloop in hun jongerencentra en een meidenmall. STJJMH is echter de aangewezen partij voor het jongerenwerk in Gorinchem.