• BDUmedia

The Mall stopt met jongerenwerk in Gorinchem

GORINCHEM De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland krijgt na een aanbestedingstraject vanaf 2019 de opdracht om de Gorcumse jongeren te bereiken en te begeleiden. Dit betekent dat THe Mall met ingang van 2019 niet langer het jongerenwerk in Gorinchem zal verzorgen. Het project Studio Social Media voor talentontwikkeling loopt onder begeleiding van The Mall nog tot eind 2019 door.

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland is in vijftien gemeenten in Zuid-Holland actief. Zij ziet het jongerenwerk als een belangrijke verbindende schakel tussen jong èn oud. De gemeente wil dat de jongeren vanuit een gezonde, veilige en sociale omgeving tot zelfstandige, participatieve volwassenen opgroeien. De stichting gaat zich vooral richten op het versterken en het meedoen van onze jongeren.

Gorinchem neemt hiermee afscheid van The Mall voor het jongerenwerk. Het college spreekt de waardering uit voor de professionele wijze zij het jongerenwerk in Gorinchem hebben uitgevoerd. ,,The Mall heeft het jongerenwerk met het verstand en het hart uitgevoerd", aldus wethouder Van Doesburg (portefeuillehouder Sociaal Cultureel Werk).