• C.G.K. Con Amore

Marcus Passie in Ontmoetingskerk Sleeuwijk

SLEEUWIJK Op Palmzondag 25 maart zal in de avonddienst in de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk, onder leiding van dirigent Jaap Kwakkel, de nog niet eerder uitgevoerde Marcus Passie ten gehore gebracht worden door het Christelijk Gemengd Koor Con Amore uit Sleeuwijk

Jaap bewerkte en componeerde zelf de muziek en neemt u mee in het lijdensverhaal van Jezus zoals dat door de evangelist Marcus wordt verteld. Deze Muziekpassie wordt in het Nederlands uitgevoerd.

Naast koorzang is er ook samenzang en zullen de liederen door gesproken teksten worden verbonden.

Aanvang op 25 maart om 18.30 uur in de Ontmoetingskerk, Notenlaan 69 Sleeuwijk