Mariëngaarde ontvangt School op Seef certificaat

GORINCHEM Wethouder Arjen Rijsdijk heeft maandagmiddag een School op Seef certificaat uitgereikt op de katholieke basisschool Mariëngaarde. Het is de tweede keer dat de Mariëngaarde het certificaat heeft behaald. De uitreiking vond plaats in de centrale hal van de school in het bijzijn van de leerlingen van de groepen 4, 6, 7 en 8 (groep vijf was op schoolreis). Het certificaat werd in ontvangst genomen door adjunct-directeur Steef Joosten en de twee verkeersouders van de school Rezie Vorster en Sabine Klijn.

Scholen komen in aanmerking voor het certificaat wanneer zij zich committeren aan een stappenplan van School op Seef. Zo moet verkeersveiligheid structureel deel uit maken van het beleid van de school en is betrokkenheid van zowel leerkrachten als ouders een vereiste. De leerlingen hebben de afgelopen tijd verkeerslessen gekregen. Het ging hierbij om theorie- en praktijklessen, bijvoorbeeld over de  dode hoekspiegel. Ook het jaarlijks fietsexamen maakt deel uit van het lespakket. De lessen werden gegeven door een externe verkeersdocent en door de docenten zelf.

KBS De Mariëngaarde behaalde maar liefst 20 punten, van de maximale 21 punten, voor het certificaat. Een bijzonder goed resultaat.

School op Seef is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Het programma is gebaseerd op een goede samenwerking tussen meerdere partijen en personen, waarbij een juiste verdeling en afstemming van taken en verantwoordelijkheden nodig is. Alleen dan kan er structureel worden gewerkt aan de integrale verkeersveiligheid op en rond de basisschool. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers.

Meer informatie is te vinden op www.schoolopseef.nl