Meer kinderen zonder zwemdiploma

GORINCHEM Heeft het afschaffen van het schoolzwemmen in 2013 er toe geleid dat er minder kinderen een zwemdiploma hebben? Het antwoord is ja. Dit jaar telt de gemeente Gorinchem 93 kinderen (leeftijd 9 en 10 jaar) die geen zwemdiploma hebben, dat zijn er 34 meer dan in 2016.

In 2013 is het verplicht schoolzwemmen in Gorinchem afgeschaft. Uit een recent onderzoek van de gemeente blijkt dat de groep kinderen zonder zwemdiploma groter is dan vorig jaar en ook groeit. In 2016 waren er 59 kinderen zonder zwemdiploma. In 2017 is dat aantal opgelopen naar 93 kinderen. Het onderzoek houdt rekening met het aantal kinderen dat nog bezig is een zwemdiploma te behalen, zelfs dan blijven de verschillen tussen 2016 (33 zonder diploma) en 2017 (54 zonder diploma) bestaan.

Uit het onderzoek blijkt ook dat met het afschaffen van het schoolzwemmen er minder kinderen met een zwemdiploma van de basisschool afgaan. Het is kennelijk minder vanzelfsprekend dat ouders bij het ontbreken van schoolzwemmen, kiezen voor particuliere zwemlessen voor hun kinderen. Allerlei denkbare situaties (cultuur, financiën en principes) spelen hierbij een rol.

Met het raadsbesluit uit november 2012 is destijds bewust gekozen voor een vangnetconstructie. In de praktijk betekent dit dat met de stichting Leergeld jaarlijks afspraken gemaakt worden over het bereiken van de doelgroep (kinderen zonder zwemdiploma). Voor 2017 is de aanname dat tenminste 38 kinderen van 8 jaar en ouder bereikt worden van wie de ouders een laag inkomen hebben (tot 125% van het Wettelijk Sociaal Minimum). In de subsidieaanvraag 2018 van de stichting Leergeld is het aantal te bereiken kinderen nu bijgesteld naar 45 kinderen.

De uitkomst van het onderzoek leidt tot gerichte maatregelen om het aantal kinderen dat van de basisschool gaat zonder zwemdiploma, te verkleinen. Marcel Doodkorte, wethouder Onderwijs: ,,Wij gaan verder in gesprek met betrokken partijen en met de scholen waar bijzondere afwijkingen zijn geconstateerd. We zullen samen nader bekijken of en hoe de gemeente behulpzaam kan zijn in het stimuleren om meer kinderen te laten deelnemen aan het (particuliere) leszwemmen. Het is niet onze bedoeling om het schoolzwemmen her in te voeren, wel streven we ernaar om het aantal kinderen met een zwemdiploma toe te laten nemen", aldus Doodkorte.