Meer risico's budget Jeugdhulp

Tim Hartman

t @Namtrah09

GORINCHEM Wethouder Eva Dansen lichtte donderdagavond tijdens de raadsvergadering de brief toe waarin de raad werd geïnformeerd over financiële risico's voor Jeugdhulp. De zeventien gemeenten in de regio Zuid Holland Zuid stemden in met het Beleidsrijke Regionale Transitie Arrangement, maar nu de voorbereidingen voor de werkzaamheden van start zijn gegaan, blijkt dat er financiële risico's zijn ontstaan waar bij die instemming geen rekening mee was gehouden. ,,We vragen nog geen geld, maar houd rekening met een voorstel dat we die risico's willen dekken uit het lokale budget Jeugdhulp", sprak Dansen.

Het extra bedrag waarmee voor 2015 voor Gorinchem rekening moet worden gehouden is 52 duizend euro. De gemeenteraad krijgt in de raadsinformatiebrief mee dat voor de dekking wordt gedacht aan het lokale budget Jeugdhulp 2015. Dat budget bedraagt voor Gorinchem 183.200 euro en is afkomstig van het Rijk, dat iedere gemeente van de regio ZHZ een macrobudget toekent. Eerder werd besloten om die ruim 183 duizend euro te behouden voor lokaal maatwerk, maar nu denkt Dansen er over na om dit toch gebruiken om de financiële risico's op te vangen.

Eeuwit Klink (CDA) vindt dat het college van die 183.200 euro af moet blijven. ,,Behoud dat geld voor lokaal maatwerk, waar het voor bedoeld was, en haal het uit de algemene reserves", liet hij middels een motie weten. ,,De extra subsidie voor De Nieuwe Doelen werd ook uit de algemene reserves gehaald en wij vinden Jeugdhulp toch minstens zo belangrijk", gaf hij het college te kennen. Zijn motie werd aangehouden. Wethouder Dansen gaf aan dat er nog niet om geld gevraagd wordt, maar dat de raad daar wel rekening mee moet houden. ,,Wacht met die motie tot we daadwerkelijk om het geld komen vragen", luidde Dansens advies.

De financiële tegenvallers zijn volgens Dansen geen gevolg van wanbeleid, maar ontstaan doordat de provincie Zuid Holland de autonome middelen die men inzette voor de taken van jeugdzorg niet heeft overgeheveld naar de gemeenten. "Hierdoor is er een substantieel lager budget beschikbaar waar we rekening mee moeten houden", aldus Dansen.