Meer tijd voor indienen aanvraag AV Ontwikkelingsfonds

GORINCHEM De eerste aanvragen voor het AV Ontwikkelingsfonds druppelen binnen, maar nieuwe aanvragen voor een lening uit dit nieuwe regiofonds zijn zeker welkom. De deadline voor het indienen van aanvragen, eerder gesteld op 15 mei wordt met een paar maanden opgerekt.

Dit laat het bestuur van het AV Ontwikkelingsfonds weten. Het AV Ontwikkelingsfonds heeft 250.000 euro beschikbaar voor ondernemers die (start-)kapitaal te kort komen voor de ontwikkeling van een nieuw product of bedrijf. Er is geld voor: initiatieven die recreatie bevorderen en bijdragen aan een langer verblijf van toeristen in het gebied; de ontwikkeling van werkgelegenheid voor mensen die geen baan hebben.

Ondernemers kunnen een renteloze lening van maximaal € 25.000 krijgen. Het bedrag moet binnen maximaal vijf jaar worden terugbetaald, zodat het opnieuw kan worden geïnvesteerd in andere vernieuwende projecten. Advies en begeleiding van ervaren ondernemers uit de regio is onderdeel van de deal. Op deze manier hoopt het AV Ontwikkelingsfonds in 2017 nieuwe ondernemers op weg te helpen om hun zakelijke droom waar te maken.

Ondernemers die een aanvraag indienen voor het stimuleren van de werkgelegenheid krijgen een uitnodiging om hun ideeën door middel van een pitch bij een jury onder de aandacht te brengen. De jury bestaat uit ervaren ondernemers uit de eigen regio, die hun bevindingen voorleggen aan het bestuur van het AV Ontwikkelingsfonds. Bij aanvragen voor de toeristisch-recreatieve sector besluit het bestuur van het AV Ontwikkelingsfonds direct over een eventuele toekenning.

CONTACT Ondernemers die meer willen weten over de mogelijkheden van het AV Ontwikkelingsfonds kunnen contact opnemen met Sjoerd Veerman van het Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, tel.  0623 974 997. Of stuur een e-mail: info@regioav.nl.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website avontwikkelingsfonds.nl.