Meerderheid raad stemt voor opvang van vluchtelingen in oude belastingkantoor

GORINCHEM De Gorcumse gemeenteraad gaat met 19 stemmen voor en vier tegen akkoord met de opvang van 300 vluchtelingen in het voormalige belastingkantoor. Stadsbelang stemde als enige partij tegen de opvang in de Gildenwijk. De raadsvergadering waar ook veel burgers bij aanwezig waren verliep verder rustig.

De Gorcumse raad heeft vanavond besloten over de opvang van vluchtelingen in het voormalige belastingkantoor. Tijdens de ingelaste raadsvergadering komt onder meer naar voren dat de informatieavond voor omwonenden die dinsdagavond plaatsvond in het gymnasium niet heeft bijgedragen aan de democratie. ,,Mensen voelden zich niet gehoord", aldus Everdien Hamann van Gorcum Actief die ook namens het afwezige D66 spreekt. Bovendien adviseert Hamann om te beginnen met een opvang van maximaal 150 mensen. Ook Marjo Molengraaf (SGP-CU) vindt de informatiebijeenkomst niet voldoende. ,,Organiseer meerdere kleinschalige bijeenkomsten", is haar devies. Waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen antwoordt dat de gemeente was verrast door de grote opkomst gisterenavond. Hij belooft dat er opnieuw een avond wordt georganiseerd zodra er vluchtelingen opgevangen worden in het oude belastingkantoor.

Everdien Hamann dient namens Gorcum Actief en D66 een motie in. Het college moet er zorg voor dragen dat er inderdaad meer gezinnen dan alleenstaande mannen in het voormalige belastingkantoor worden opgevangen. Volgens wethouder Eva Dansen is deze motie onuitvoerbaar. Ze vraagt de partijen dan ook de motie in te trekken, maar Gorcum Actief en D66 brengen de motie toch in stemming: ,,Wij maken ons zorgen over de veiligheid binnen de opvang." Een deel van de raad is het eens met het college die vinden dat deze motie onuitvoerbaar is. Uiteindelijk stemt een gedeelte van de VVD en Gorcum Actief voor de motie. Wethouder Dansen: ,,Ik vermoed dat we überhaupt al meer gezinnen krijgen door de geschiktheid van de opvang dan dat we anders zouden krijgen."

Ook Frederiek Schouwenaar (VVD) zet vraagtekens bij de veiligheid binnen de muren van het azc. Haar partij is van mening dat 60 procent alleenstaande mannen te veel is. ,,Het is naïef om daar geen rekening mee te houden. Het is wachten op incidenten." Daarnaast vraagt Schouwenaar de wethouder om de veiligheid van vrouwen en kinderen te waarborgen. ,,Plaats de alleenstaande mannen elders." Schouwenaar hoopt dat er meer wordt gedaan voor de veiligheid in de opvang dan praten alleen. Veldhuijzen zegt hierover: ,,Objectief gezien moet je concluderen dat criminaliteit niet toeneemt met de komst van een azc, maar we kijken zorgvuldig naar gevoel van onveiligheid. Laat duidelijk zijn dat het strafrecht ook gewoon geldt in het azc voor zaken als bedreiging en andere feiten", laat Veldhuijzen weten als antwoord op Marjo Molengraaf die zich afvroeg of mensen uit het azc kunnen worden gezet als zij zich misdragen. Daarnaast legt Veldhuijzen uit dat er in de opvang geen scheiding komt op basis van geloof of etniciteit.

Ook de overlast voor de achtergelegen Frisoflat baart de raadsleden zorgen. Wethouder Eva Dansen zegt daarover dat de gemeente bij een positief besluit zo snel mogelijk met de bewoners van de Frisoflat in gesprek gaat om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.