Melkveehouders en zuivelverwerkers ondertekenen 5e Energieconvenant

Op weg naar een energieneutrale melkproductie

OTTOLAND Achttien melkveehouders uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en zuivelverwerkers uit de regio ondertekenden vorige week dinsdag bij De Notenhoeve in Ottoland het 5e Energieconvenant van de Stichting Blauwzaam.

Met het convenant spreken zuivelverwerkers De Graafstroom, Vreugdenhil en Bel Leerdammer samen met de melkveebedrijven af dat ze zich de komende drie jaar inzetten om de melkproductie in de regio energieneutraal te maken. "De zuivelsector is een zeer proactieve sector die zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij geloven dat als je met zijn allen aan de slag gaat, je stappen vooruit kunt maken", zegt Marjolein de Kreij van Vreugdenhil. "De deelnemers aan het convenant zien wij als ambassadeurs. Met de kennis en ervaring die zij opdoen, kunnen ze anderen helpen."

Bij een verduurzaming van de melkveehouderij hoort het duurzaam omgaan met energie, is de overtuiging van de Stichting Blauwzaam. "Enerzijds kan dat door energiebesparende technologie of simpelweg door minder te verbruiken. Anderzijds kan een melkveehouder zelf de benodigde energie opwekken en het surplus eventueel verkopen", stelt Rolia Wiggelinkhuijsen namens Blauwzaam.

De ondertekenaars van het Convenant zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een energie neutrale regio en daarmee ook bij te dragen aan het positieve imago van de melkveehouderij. Iedere melkveehouder formuleert voor het eigen bedrijf een ambitieus streefcijfer voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking met het doel daarmee in 2020 energieneutraal te produceren. "Samen is leuker dan alleen. Daarom zullen deelnemers kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Hiervoor zullen een aantal kennisbijeenkomsten worden gekozen per thema. Per thema zullen de aangesloten bedrijven het initiatief nemen om kennis en ervaringen te delen."

Ook de zuivelfabrieken dragen hun steentje bij. Ze investeren alle drie in duurzame technieken. Zo draait de nieuwe fabriek van Vreugdenhil sinds dit jaar volledig op duurzame stroom, waarvan een kwart wordt opgewekt door de melkveehouders. Daarnaast hebben verschillende zuivelfabrieken financiële stimuleringsmaatregelen voor de melkveehouders: wie goed scoort op kwaliteit en duurzaamheid, krijgt een hogere melkprijs.

De deelnemende melkveebedrijven zullen hun energieverbruik in kaart brengen met behulp van de energiescan die door de zuivelondernemingen wordt aangeboden. De resultaten en de voortgang ten opzichte van de doelstellingen worden periodiek en minimaal één keer per jaar inzichtelijk gemaakt. "Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen spreekt mij aan en natuurlijk speelt de economische gedachte mee. Je investeert niet in zonnepanelen als er geld bij moet, daar ben ik te zakelijk voor", aldus melkveehouder Jasper De Jong een van de deelnemers. Hij houdt in zijn maatschap 220 melkkoeien en produceert zo'n 5.500 liter melk per dag. "Dan gaat er nogal wat energie doorheen. Als je daarop kunt besparen, is dat mooi."

Fotobijschrift: De ondertekenaars van het 5e Energieconvenant toosten met een toepasselijk glas melk.