• Merweplein

Merweplein helpt de Voedselbank

GORINCHEM ,,Voor onze kerstviering op 20 december op onze school hadden wij als kerstmissie: kerst vier je samen. Dit motto kwam vanuit onze actieve oudervereniging met het idee voor een inzamelingsactie. Wij vinden als directie maatschappelijk betrokkenheid erg belangrijk voor onze leerlingen en omarmden dit inititatief."

Aan het woord is Marion de Fijter, directeur van IKC Merweplein primair onderwijs. ,,In de decembermaand hebben we diverse goede doelen ondersteund vanuit de school. Zowel ouders als leerlingen hebben zich enorm ingezet, prachtig om te zien." Voor de voedselbank is van alles ingezameld. Ook is in de lessen aandacht besteed aan het onderwerp. ,,Dat meer dan 100 huishoudens in Gorinchem gebruik maken van de voedselbank is zowel mooi als triest tegelijk," vervolgt Marion. ,,Het is goed om daar met elkaar bij stil te staan, juist in de decembermaand. Wij een maaltijd, zij een maaltijd. Zo hebben wij kerst samen gevierd. Samen delen, en respect voor elkaar hebben, staan overigens de rest van het jaar ook hoog in het vaandel op onze school. We hanteren het maatjessysteem bij de bovenbouw en onderbouw. Na de kerstviering hadden we een lampionnenoptocht door de wijk waarbij de oudere kinderen de jongsten begeleidden. Hand in hand, dus niemand was alleen. Goed voor het saamhorigheid- en verantwoordelijkheidsgevoel. We kunnen terug kijken op een prachtige viering met een mooie opbrengst voor de voedselbank."