• Tim Hartman

'Mijn droom is om te werken'

GORINCHEM Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, moeten binnen drie jaar ingeburgerd zijn. Bij VluchtelingenWerk Gorinchem worden momenteel bijna 150 statushouders voorbereid op het examen. De Stad Gorinchem dook zelf in de schoolbanken om te ervaren hoe zo'n inburgeringsles er aan toe gaat.

door Tim Hartman

Wie op de Groenmarkt om zich heen kijkt, zal niet gauw een school opmerken. Toch wordt er in een van de panden druk gestudeerd. Dertien klassen met elk acht tot vijftien cursisten zijn druk (zo'n acht uur per week) in voorbereiding op het inburgeringsexamen. Docent Lodewijk Nolke leert zijn cursisten Nederlands schrijven, lezen, spreken en luisteren, maar ook de Nederlandse gewoontes en maatschappij. ,,Het is dankbaar werk."

Alvorens Nolke aan zijn les begint, vertelt teamleider Mariëlle Moret waarom zij graag eens de deuren van de leslocatie aan de Groenmarkt opent: ,,Er is in de media veel aandacht voor inburgering. Maar dan vooral wat er niet aan deugt. Het is goed om kritisch te zijn, maar we laten graag zien hoe zo'n les er aan toe gaat. Bovendien zijn nieuwe taalvrijwilligers erg welkom"

 

ZELFREDZAAMHEID Sinds 2013 zijn statushouders verplicht om binnen drie jaar in te burgeren. ,,Mijn taak is om in de gaten te houden of iedereen nog op het goede spoor zit", vertelt Moret. Ook in Gorinchem worden statushouders richting zelfredzaamheid geleid. Moret: ,,Vroeger regelde de gemeente de inburgering. Nu is iedereen zelf verantwoordelijk. Toch proberen we zoveel mogelijk persoonlijke begeleiding te bieden. Daar zetten we ook taalcoaches voor in. Zij bieden anderhalf uur per week één-op-één begeleiding aan ter aanvulling op de lessen. Je kunt moeilijk zeggen: 'ga maar naar www.inburgeren.nl en zoek het maar uit'."

In de klas van Nolke zitten vrijdagochtend acht cursisten: Thanaa, Natacha, Rasha, Samer, Medhanie, Mihretab, Faisal en Henok. Sommigen uit Syrië, anderen uit Eritrea. De een was in het thuisland bakker, de ander advocaat. ,,Het is moeilijk om ook in Nederland advocaat te worden, maar ik hoop snel ander werk te vinden", vertelt Thanaa.

Ook de anderen dromen ervan snel weer aan het werk te gaan. ,,Dat is lastig, want onze diploma's zijn niet geldig", zegt Samer. Ook Medhanie loopt daar tegenaan: ,,Ik heb een diploma als lasser, maar in Nederland maakt het me niet uit wat voor werk ik doe. Mijn droom is om te werken."

Nolke, die nu ruim een jaar docent is, heeft zijn leerlingen in elk geval de Nederlandse taal al behoorlijk bijgespijkerd. ,,Dat gaat bij de een wat makkelijker dan bij de ander. Deze klas is nu twee jaar bezig en dan merk je dat iedereen zich al goed verstaanbaar kan maken. "Dat het achttal dolgraag aan het werk wil, blijkt wel uit het feit dat iedereen aan Lodewijks lippen hangt als het gaat over sollicitaties en diploma's. Moret: ,,Ik snap wel dat mensen een ander beeld kunnen hebben, maar dat komt vooral door de media. Het verrijkt je leven als je eens persoonlijk contact hebt met de vluchtelingen. Dan zie je hoe graag ze willen inburgeren."

 

Aanmelden als taalvrijwilliger kan via mmoret@vluchtelingenwerk.nl. Ook voor ander vrijwilligerswerk kunnen mensen terecht op www.vluchtelingenwerk.nl.