• import

Miljoenen voor elektrische veerboten

GORINCHEM De Gorcumse gemeenteraad heeft 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van twee elektrische veerboten. Een ruime meerderheid (21 voor, 3 tegen) stemde in met dat voorstel, al waren er nog wel de nodige kritische noten.


door Tim Hartman

In 2020 moeten de eerste twee elektrische veerboten op de rivier varen. Burgemeester Reinie Melissant-Briene sprak van een historisch moment voor Gorinchem. Riveer is dan namelijk de eerste in Nederland met elektrische veerboten. Oorspronkelijk zou volgend jaar, in 2019, al de eerste elektrische veerpont de rivier op gaan waarna er elk jaar een dieselboot vervangen zou worden door een elektrisch exemplaar. In het voorstel dat donderdag werd voorgelegd werd echter voorgesteld om in 2020 meteen twee elektrische boten aan te schaffen. In 2021 volgt dan een derde elektrische boot en na overleg met overige oevergemeenten ook nog een vierde. Tussentijds wordt er in het Ferry Innovation Centre, waarin zich kennisinstituten en bedrijven bevinden, geïnnoveerd.

MOTIES De Gorcumse politieke partijen gaven allemaal aan duurzaamheid zeer belangrijk te vinden, maar er waren nog wel de nodige mitsen en maren. Zo werden er vijf moties en één amendement ingediend. D66 en ChristenUnie-SGP pleitten middels een amendement om de eerste planning aan te houden: eerst 2,1 miljoen euro beschikbaar stellen voor één elektrische veerboot. ,,Daardoor is er tussentijds meer tijd voor innovatie", aldus Ingrid Zwaan (D66).

Wethouder Joost van der Geest stelde echter dat de aanschaf van één veerboot relatief duurder zou uitvallen. ,,Bij twee veerboten is er sprake van een inkoopvoordeel. Bovendien treden er door aankoop van twee boten sneller financiële voordelen op. Elektrisch varen is goedkoper." Het amendement haalde dan ook geen meerderheid.

De motie van ChristenUnie-SGP, GroenLinks, CDA, Stadsbelang en Democraten Gorinchem redde het als enige wel. Deze riep het college op om deelnemende gemeenteraden (naast Gorinchem onder meer Werkendam en Hardinxveld-Giessendam) gedurende het proces van innovatie actief te betrekken en hen jaarlijks bij te praten over de voortgang van opgedane ervaring voor tenminste vijf jaar.

TEVEEL GATEN Alle partijen stemden ondanks de nodige kritieken toch voor het voorstel van het college, behalve VVD en Gorcum Actief. Zij vonden dat er teveel gaten in het voorstel zaten. Jaap Wientjes (VVD) had graag nog een second opinion gezien. Everdien Hamann (Gorcum Actief) vond dat er teveel haast achter het voorstel zat en pleitte ervoor om het voorstel nog bij de Perspectiefnota na de zomer te bespreken. Andere partijen hadden het voorstel graag willen verbeteren, maar vonden dat het grotere doel (duurzaamheid) te belangrijk was om in de weg te staan. ,,Er was veel te verbeteren, maar elektrisch varen is nu eenmaal beter", vond Eva Dansen (SP).

Naast de 4,2 miljoen euro voor de veerboten wordt er ook 800 duizend euro uitgetrokken voor aanpassingen aan de aanlegsteigers.