• Koen Suyk

Mogelijkheid tot aanvragen eenmalige tegemoetkoming

GORINCHEM - Nu de compensatie van het eigen risico bij zorgkosten vervalt, is er een mogelijkheid om een eenmalige tegemoetkoming aan te vragen. Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Deze regeling was voor mensen het hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om met -minder geld- mensen te compenseren. Daarom is er voor gekozen om 65 plussers, chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen tegemoet te komen. De gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en Zederik hebben RSDAV de opdracht gegeven om een eenmalige regeling uit te voeren. De eenmalige bijdrage over 2014 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd bij de regionale Sociale Dienst en Kredietbank. De hoogte van de compensatie bedraagt 99 euro.

Mensen die in aanmerking willen komen voor deze vergoeding dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zij moeten inwoner zijn van de gemeente Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard of Zederik. het inkomen mag niet hoger zijn dan 110 procent van de voor hen geldende bijstandsnorm. Het vermogen mag niet hoger zijn dan het vrijgestelde vermogen. Verder moeten aanvragers voldoen aan een van de volgende voorwaardenL 565 jaar of ouder, een handicap hebben, chronisch ziek zijn of een kind hebben dat jonger dan 18 jaar is en een handicap of chronische ziekte heeft.

Deze regeling heeft nog betrekking op de afschaffing van de CER in 2014. Vanaf 2015 wordt ook de algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkomingchronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) afgeschaft. Op dit moment is nogniet bekend hoe de gemeentelijke regeling eruit zal zien voor 2015.